Inwoners


Algemeen

- Bidprentjes  <TIP

- Inwonerslijst 1665  

- Inwonerslijst van 1796  <TIP

- Inwonerslijst Geulhem 1796  <TIP

- Blokbrekers van de Geulhemmergroeve

- Telefoongids van Valkenburg (en Houthem) 1950 

- Gereformeerde schoolmeesters in de Staatse tijd

- Lijst van burgemeesters, (maires, schouten), wethouders (assessoren, schepenen), raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeenteontvangers

- Lijst van pastoors en kapelaans  <TIP

- Houthemse militairen in het leger van Napoleon

- Lijst van de Huisnummering bij gelegenheid van de 9e tienjarige Algemeene Volkstelling (1909)  

Adellijk vrouwenstift Sint Gerlach

- Lijst van monialen in het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach te Houthem, circa 1202-1600  <TIP  

- Naamlijst van proosten van het adellijk klooster St. Gerlach  

- Naamlijst van priorinnen van het adellijk klooster St. Gerlach  

- Naamlijst van kapelaans (tevens benificianten) van het adellijk klooster St. Gerlach  

GenealogieŽn

De 20-jarige Hub Bosch (lichting 1918, rechts op de foto op de zandheuvel) op de Kleine Heide te Venlo.

Inwoners en bewoners van panden

- Mathias Ackermans, kluizenaar  

- De families Bielders in Houthem (1) (2)  

- Moijses Caan, de Joodse vleesslagter

- Pastoor Claessens

- De familie Crolla in Houthem in de negentiende eeuw

- Pastoor Theo Delissen  

- Charles Eijck, de kunstenaar van het Geuldal

Alphons Erens, burgemeester van Houthem en industrieel

- Frans Erens, een van de grondleggers van de literaire beweging der Tachtigers uit de vorige eeuw

- Ria Gerritsen (Marij de Goede-van Gelder)  (Onderduikstertje bij de familie Mulleneers)

- Pater Joh. Geuskens  

-Thei Neutelings, fabrikant van Liga-koekjes en eigenaar-bewoner van het vakantiehuis "De Koningsstoel" in Geulhem  

- Jan Notten, Neerlandicus, dialecticus, historicus 

- Broeder Hans Paternotte  

- Jan Willem van Sintfijt, kandidaat-notaris en separatist

- Adrien Thirion, busonderneming en reisbureau  

- Paul van der Vrecken, pauselijke graaf en geheim koerier
 

- Bokkenrijders in Houthem  


- Bewoners van Huize Avondvrede

- Bewoners van Huize "Gurtsenich"

- Bewoners van Villa Strabeek

- Bewoners van Strabeek 5

  Zie verder ook Gebouwen


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!