Pater Joh. Geuskens viert zijn gouden priesterjubileum in Houthem


In de Houthemse parochiekerk werd op 7 oktober van dit jaar [2001] de Heilige Mis opgedragen ter gelegenheid van twee jubilea: het tachtigjarig bestaan van het Parochieel Missiecomité en tevens het vijftigjarig priesterfeest van Pater Joh. Geuskens. Na afloop vond er in de kapittelkamer een drukbezochte receptie plaats.

Pater Joh. Geuskens is geboren op 22 maart 1924. Als jongeling besluit hij in te treden bij de Orde van de M.S.C. (Missionarissen van het Heilig Hart). In 1951 wordt hij tot priester gewijd en op 2 september van dat jaar draagt hij zijn eerste Heilige Mis op in de Gerlachuskerk in Houthem. De bevolking legt een zandloper uit van zijn prachtig versierd ouderlijk huis tot aan de kerk. Anderhalf jaar nadien is heel Houthem weer op de been (21 januari 1953) als er een Missie-Fancyfaire wordt gehouden, want dat Johan Geus-kens als missionaris zal vertrekken, staat dan vast. Het jaar daarop gaat zijn jongensdroom in vervulling: hij vliegt voor het eerst naar Merauke in West-Irian, het land van de Papoea’s. Het zal een stuk van zijn leven worden. Meer dan dertig jaar lang brengt Pater Geuskens de boodschap van het geloof in een prehistorische wereld. Met na iedere vijf à zes jaar een paar maanden vakantie in Houthem. Na zijn verlof in 1962 wordt Pater Geuskens aangesteld in een parochie in het Mandobogebied. Als er rivaliteit tussen diverse Papoeastammen ontstaat en een stammenoorlog dreigt, werpt hij zich op als verzoener en hij weet de stam-men weer tot een goede verstandhouding te brengen.

Jo Geuskens: Een vroege roeping

Een vroege roeping

In 1976 is de missionaris voor de vierde keer in Nederland en de dan 52 jaar oude Joh. Geuskens vertelt in het week-blad Het Land van Valkenburg over zijn werk als pionier, geloofsverkondiger en ontwikkelingswerker. De eerste kennismaking met zijn missiegebied herinnert hij zich als de dag van gisteren. In een smalle prauw trok hij toen door de moerassige gebieden van de Digelrivier, waar hij een parochie, zo groot als half Nederland onder zijn hoede kreeg. Pater Geuskens trok door het ondoordringbare binnenland naar de bergstreken waar de mensen leven in omstandigheden die de westerling slechts kent van horen zeggen. De grond is onvruchtbaar en brengt te weinig op om ervan te leven. Het klimaat is moordend en kinderen sterven door ondervoeding. Een man wordt zelden ouder dan veertig jaar en een grijsaard is een zeldzaamheid. In dat gebied heeft pater Geuskens meer dan tien jaar gewerkt. Daarna is hij pastoor in Tanah Mera geworden, een centrumplaats met rond de 2000 inwoners. Een belangrijk dorp, want daar zetelt het bestuur van de streek; er is een ziekenhuis, een school en een kerk. Geuskens is dan niet louter geloofs-verkondiger maar tevens bestuurslid van de school, adviseur van de politie en leider van een team van maatschappelijk werkers.

  “Na al die jaren”, zegt hij: “frappeert me één ding nog steeds. Dat is de levensmoed, de blijheid en de wil om voor-uit te komen bij de Papoea’s. Ze worden afgeschilderd als halve wilden en koppensnellers. Maar het zijn hard werkende, goed willende mensen. In de afgelopen 22 jaar heb ik een vooruitgang mogen meemaken, die me de ver-zekering geeft, dat het werk dat wij missionarissen daar doen, niet tevergeefs is.” Dat jaar 1976 viert Houthem het zilveren priesterfeest van Pater Geuskens al op zondag 30 mei. Het Missiecomité zorgt voor een bijzondere mis in de Gerlachuskerk, Orphée zingt en de parochie biedt hem een behoorlijke financiële ondersteuning aan. Maar zijn echte zilveren priesterfeest viert de Houthemse missionaris op 2 september, als hij weer terug is in Tanah Mera.
Ook in de jaren tachtig richt Geuskens een nieuwe parochie op, nu in het gebied langs de kust.
Dan komt een einde aan zijn ruim dertig jaar missiewerk onder de Papoea’s. Mede vanwege gezondheidsredenen keert hij voorgoed terug naar Nederland. Maar in de zielzorg blijft hij, ook in zijn eigen land, actief, eerst in Eindhoven en vervolgens in Sittard. Tegenwoordig is Pater Joh. Geuskens werkzaam als rector in Achterveld, in de buurt van Amers-foort. Maar op gezette tijden, bijvoorbeeld als hij even aan vakantie toe is, zal hij de weg naar Houthem zeker weer weten te vinden.

7 oktober 2001: Broeder Hans Paternotte, pater Joh. Geuskens en pastoor J. Keulers

7 oktober 2001: Broeder Hans Paternotte, pater Joh. Geuskens en pastoor J. Keulers

2 september 1951. Eerste H. Mis van pater Joh. Geuskens (3e van links) geassisteerd door de Houthemse priesters J. Philippens (2e van links) en Th. Delissen (geheel rechts).

2 september 1951. Eerste H. Mis van pater Joh. Geuskens (3e van links) geassisteerd door de Houthemse priesters J. Philippens (2e van links) en Th. Delissen (geheel rechts).

 


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2001) nr 16, p. 1-3


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier