De inwonerslijst en gezinsreconstructie van Houthem [en Geulhem] anno 1796


De inwonerslijst van Houthem van 1796

Fons Heijnens

Het Franse bewind wilde naast het in kaart brengen van de gebieden ook de bevolking in beeld brengen, o.m. om de produktie van voedingsmiddelen af te kunnen stemmen op de binnenlandse behoefte. Daarom werd bij wet van 10 Vendťmiaire An IV (2 oktober 1795) bepaald dat alle departementen gemeentelijke inwonerslijsten moesten opstellen. Dat moest gebeuren door de gemeentebesturen. Het werk gebeurde door tellers, die tijdens een (meerdaagse) rondgang door de gemeenten op lijsten per huis de volgende gegevens noteerden:

- de namen van alle inwoners ouder dan 12 jaar, te beginnen met de namen van de hoofden van huishoudens
- hun leeftijd, burgerlijke staat en/of beroep
- adres (gehucht of straat)
- het tijdstip waarop migranten in de gemeente kwamen wonen (niet ingevuld voor Houthem)
- de duur van de periode dat zij in de gemeente woonachtig waren (niet ingevuld voor Houthem)
- en tenslotte het aantal kinderen jonger dan 12 jaar behorende tot het gezin.

Uit afkeer voor de Fransen en uit angst voor mogelijke consequenties, zoals nieuwe belastingen en vorderingen, werkte de plaatselijke bevolking in deze roerige tijden bij het verzamelen en registreren van gegevens niet van harte mee of bood zelfs weerstand. Daarnaast waren de onduidelijke richtlijnen voor het tellen er mede debet aan dat er onnauwkeurigheden kunnen voorkomen op deze inwonerslijsten. Bijvoorbeeld is de schrijfwijze van de (verfranste) familie- en voornamen niet altijd correct, worden leeftijden soms ingeschat en kloppen de tellingen van het aantal inwoners aan het einde van de lijst niet altijd. Desondanks zijn deze lijsten van onschatbare waarde, vooral in combinatie met doop-, huwelijks- en overlijdensregisters.

Zie ook: De inwonerslijst van 1796: een kort commentaar / Fons Heijnens (Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1996) nr 5, p. 18)

Geraadpleegde literatuur:
Het huishouden in Zuidoost-Limburg in 1796. Structuur, grootte en samenstelling / R.M.M. Bertrand. In: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, XL (1995).

     

Andere inwonerslijsten

     

De inwonerslijst van Berg van 1796

     

De inwonerslijst van Geulhem van 1796

Bron: In en om de Geulhemmergroeve / John Knubben. - 2008


 

             Voor scans van deze inwonerslijst, klik HIER


GEZINSRECONSTRUCTIE HOUTHEM 1796
GEZINSCONSTRUCTIE

Aan de hand van de Inwonerslijst 1796 (zie hieronder) is met behulp de cd-rom Gendalim4* een gezinsreconstructie gemaakt van de gezinnen die in deze lijst voorkomen.
Deze reconstructie is tot stand gekomen op initiatief van Fons Heijnens, die ook het onderzoek gedaan heeft en de gegevens verwerkt heeft op gezinsbladen/persoonskaarten.

T.o.v. de inwonerslijst geven de gezinsbladen/persoonskaarten een completer beeld omdat daarop de doopnamen, doop-, huwelijks- en begraafdatums en -plaatsen Ťn de namen van de getuigen zijn vermeld. Verder treft u er ook de gegevens van de kinderen aan die omstreeks 1796 jonger dan 12 jaar waren en op de inwonerslijst dus niet voorkwamen.

De schrijfwijze van de doop- en familienamen zijn onverkort overgenomen en niet gestandaardiseerd.

Aanvullingen en/of correcties worden op prijs gesteld.

N.B.
Het is mogelijk en ook waarschijnlijk dat jonge gezinnen naderhand uit meer personen bestonden. Kinderen die na 1796 geboren zijn komen op de gezinsreconstructie van 1796 dan ook niet voor. De persoonskaarten vermelden alleen kinderen die - al dan niet met naam - ook op de inwonerslijst 1796 voorkomen.


Door op het volgnummer van de inwonerslijst 1796 te klikken (kolom A) krijgt u de uitgewerkte gegevens op het betreffende gezinsblad/persoonskaart te zien.
 


______
*
Genealogische Databank Limburg (versie juli 2002) van de Stichting Geschiedkunde de Maaskentj te Stein (L.) en de Stichting Limburgs Genealogisch Archief te Geleen (L.).
In Gendalim4 zijn o.m. gegevens ingevoerd uit de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van 1673 - 1798 van de St. Martinusparochie in Houthem


KOLOMOPSCHRIFT

A   Nummers
B    Naamen der inwoonders boven de 12 jaaren
C    Ouderdom
D    Staat of beroep
E    Getal der kinderen beneden de 12 jaaren per huisgezin

Niet ingevuld zijn de kolommen:

- Tyd der komst in de gemeente
- Tyd van verblyf

BROEKHEM

A

B

C

D

E

1

Jan Sleijp

69

gemeen werkman

Joseph Sleijp

32

metzelaar

Anna Maria Sleijp

25

Gertry Sleijp

78

2

Dorus Heerings

42

kleedermaaker

Ida Croon

49

Martinus Theewissen

19

knegt

Peter Heerings

16

knegt

3

Anton Emans

24

gemeene werkman

Cornelia Meeuwissen

68

  Cornelia Glasers

18

   
Hermanus Slangen

14

4 Francis Geraads

45

dienst knegt

3

Cornelia Weusten

42

5 Anna Barbara Weusten

27

huijshouderse
6 Cornelis van Eel

68

gemeene werkman

3

Maria Catharina Boosten

35

7 Lucas Pluijmen

53

gemeene werkman

1

Helena Seeven

59

8 Simon Duijsen

62

gegageert soldaat

Gertruij Pyrong

66

9

Willem Smitsmans

72

gegageert soldaat

Elisabet Vuurster

56

10

Nicolaas Slangen

60

gemeene werkman

2

Elisabet Bonten

43

Joannes Slangen

12

11

Peter Bonten

60

akkerman

Anna Boormans

24

12

Hendrik Hendriks

45

gemeene werkman

5

Anna Barbara Habets

38

Maria Catharina Hendriks

14

Peter Hendriks

12

13

Elisabet Pijrong

62

weduwe

Joannes Coenards

17

Agnes Coenaards

15

14

Maghiel Pijrongs

45

gemeene werkman

3

Marianne Moors

90

Catharina Sijben

85

Mari Catharina Pyrongs

15

15

Jacobus Bastiaens

28

gemeene werkman

3

Ida Weusten

31

16

Joannes Tommassen

65

gemeene werkman

3

Elisabet Kreemers

74

Adolf Tommassen

29

Anna Catharina Maas

35

17

Hendrik Limpens

60

akkerman

3

Joanna Catharina Laheij

48

Hendrik Limpens

14

Maria Sibilla Limpens

13

Anton Limpens

12

 

STRABEEK

A

B

C

D

E

18

-----

19

Christiaan Hennus

40

pagter

6

Anna Maria Janssen

34

Jacobus Lemmens

42

dienstknegt

Mattijs Doenen

45

dommestijk

Nicolaas Wevers

32

dommestijk

Dorus Koopmans

23

dommestijk

Mattijs Kreuts

19

dommestijk

Elisabet Smulders

23

dommestijk

20

Caspar Munnix

54

haammaaker

An: Catha: van der Schuuren

58

Gradus Willems

25

schrijnwerker

Maria Helena Munnix

24

Lambertus Munnix

18

Servaas Munnix

17

Maghiel Munnix

13

Willem van der Schuuren

76

21

Beatrix Lammerigs

45

Hendrik Jacobs

66

gegageert soldaat

22

Hendrik Willems

32

herbergier

2

Mariagnes Kleuters

25

23

Gertruij Swildens

38

arm

Elisabet Swildens

34

24

Hendrik Reijnders

64

gemeene werkman

3

Anna Cath: Peerboom

34

25

Joes Boosten

30

gemeene werkman

3

Elisabet Meuwissen

25

26

Cornelis Stassen

26

herbergier

1

Catharina Campsteen

31

27

Mattijs Stassen

61

gemeene werkman

1

Maria Bonten

58

Martina Stassen

16

28

Weduwe Kleuters

69

landbouw

Marihelena Kleuters

23

Maria Cathari Kleuters

20

29

Joannes Swildens

58

gemeen werkman

Elisabet Mulkens

58

Anna Margriet Swildens

14

Maria Catha: Swildens

12

30

Mattijs Weusten

79

akkerman

1

Maria van der Schuuren

73

Jacobus Weusten

38

Anna Catha: Weusten

23

Marianne van der Schuuren

12

31

Cornelis Schrooders

50

strodekker

4

Anna Mennens

41

Francis Schrooders

12

32

jongen Willem Smitsmans

36

gemeene werkman

Anna Elisabet Sassen

32

33

leedig

34

Moijses Caan

40

vlees slagter

4

Sara Heijmans

25

35

Joannes Moors

45

kleedermaaker

Mari Catharina Pyrongs

60

36

Christiaans Bruls

53

gemeene werkman

2

Megtild Moors

50

Jacobus Bruls

15

37

Anton Schrooders

58

akkerman

1

Maria Catharina Festers

56

Willem Schrooders

24

Joannes Schrooders

15

Maria Elisabet Schrooders

13

38

Catharina Smitsmans

79

Leonardus Maas

44

raademaaker

5

Maria Helena Willems

34

Tomma Schoorens

20

39

J: G: Wateler

36

schoolmeester

2

A: C: Nijsten

32

40

Hermanus Dekers

46

gemeene werkman

3

M: Johanna Pessers

26

Herminot Dekkers

76

41

Anton Colleij

63

gegageert dragonder

5

Catharina Hoppermans

41

Dorus Colleij

15

Catharina Massings

75

42

Anna Gertruij Remond

31

landbouw

3

Mariagnes Duijkers

16

Peters Duijkers

13

43

Gradus Sleijpen

68

landbouw

Cornelia Smitsmans

78

Anna Sleijpen

44

 

ST. GERLACH

A

B

C

D

E

44

Willem Geuskens

44

metzelaar en brander

5

M: Magrieta van der Schuuren

30

Paulus Geuskens

13

Jacobus Curvers

40

Elisabet Schreurs

25

45

Willem van der Schuuren

61

akkerman

Elisabet Smeets

65

Mari Magriet van der Schuuren

23

46

J: H: Remond

31

brander

Willemina Pijrong

23

Joannes Peeters

13

Arnold Weusten

35

Anna Coox

20

Weduwe SamuŽl Remond

76

47

Lambert Weusten

46

gemeene werkman

4

Catharina Kaalen

43

Arnold: Weusten

14

Anna Catharina Weusten

13

48

Catharina Weusten

32

werk gemeen

3

49

Maghiel van der Schuuren

63

akkerman

Helena Kleuters

57

en

Arnol: van der Schuuren

29

herbergier

Willem van der Schuuren

25

Ida van der Schuuren

23

Maghiel van der Schuuren

17

Peter van der Schuuren

14

50

Wed. J: Croon

86

J: Adam Croon

40

akkerbouw

C: Getruij Leesuij

32

Willem Tijsen

36

Francis Reijnards

34

Jacobus Habets

31

Jacobus Tullenaars

14

Mari Catharina Laheij

23

Getruyd Weusten

20

51

Cornelis Limpens

58

akkerman

3

Helena Peters

65

en

Christiaan de Laheij

38

brouwer

An: Elis: van der Schuuren

38

Martinus Limpens

18

Cornelis Limpens

12

Anna Catharina Pakbier

30

52

Mattijs Drummen

50

gemeene werkman

Elisabet Colleij

54

Barbara Drummen

14

53

Jan Mattijs Pijron

43

kuijper

2

Elisabet Robroeks

40

Hubert Pyrong

40

54

Martinus Tullenaars

61

gemeen werk

1

Maricatharina Teuwissen

53

Maria Teuwissen

61

55

Hendrik Aalfers

80

bedelen

Elisabet Aalfers

25

56

Cornelis Pijrongs

36

schoenmaaker

3

Maria Maas

38

57

Willem Stassen

50

akkerman

5

Elisabet Vaasen

45

Elisabet Stassen

53

Anton van Kan

14

58

Henricus Jacops

56

landbouw

Agatha Paulussen

39

Marian van Kan

13

Joannes Swildens

30

59

Adriaan van der Wijer

42

metzelaar

4

Anna Gertruij Mulkens

35

Helena van der Wijer

12

60

weduwe H: Cloots

41

wolspinne

2

Maria Catharina Cloots 

61

Peter Martens

38

gemeen werk

1

Elisabet Teuwissen

38

weduwe Teuwissen

70

62

Joes Smeets

45

schrijnwerker

5

Jennegetruij Tonne

45

Catharina Elisabet Smeets

13

Jan Weber

28

63

Maria Catharina Emons

21

64

Helena weduwe Mertens

48

gemeene arbeijd

Helena Mertens

13

65

Laurents Suskens

72

gegageert wagtmeijster

Catharina Philippi

71

66

weduwe Heuschen

44

van almoesen

2

67

Govert Verham

54

geregts boode

3

Joanna Simons

49

Joannes Verham

14

68

Mattijs van Caldenberg

68

landbouw

Elisabet van Caldenberg

34

Mattijs van Caldenberg

24

 

HOUTHEM

A

B

C

D

E

69

Ida Speesen weduwe

70

Mattijs Willems

31

timmerman

4

Anna Maria Manteler

36

70

Joannes Bosch

46

smit

2

Maria Boschhouwers

45

Getruij Bosch

19

Joannes Willem Bosch

12

71

Nicolaas Vranken

35

metzelaar

4

Anna Getruij Odekerken

34

Arnol Odekerken

70

Arnol Vranken

13

72

ledig huijs

73

Maria Ida van der Schuuren

56

landbouw

Maria Helena Robers

23

74

Bernard Philippi

62

Maria Agnes Bemelmans

57

Willem Philippi

27

akkermans

Peter Philippi

23

Bernard Philippi

18

Max: Philippi

17

Getruij Philippi

70

75

Maria Elisabet Schrooders

56

Lambertus Frijns

22

akkerman

1

Maria Helena Frijns

20

Maria Catharina Frijns

17

Matheus Frijns

16

76

Coenraad Lauterbach

62

banks boode

Anna Erkenlens

58

77

Servaas Prikken

60

schoenmaaker

78

Arnold Speesen

63

landbouw

Maria Smulders

58

Maria Catharina Speesen

22

Martinus Speesen

14

79

Joannes Geelkens

50

gemeene werkman

Maria Elis: Schenpenning

45

80

Christiaan Geelkens

50

gemeene werkman

5

Barbara Duijkers

43

81

Joannes de Fasch

50

hovenier

2

Maria Elis: Poulsen

49

Maria Elis: de Fasch

16

Anna Megtild de Fasch

14

82

Peter Martens

62

Maria Soffija de Maas

53

Joes Peter Waalen

31

pagter

3

Anna Maria Martens

31

Cornelis Schrooders

26

Willem Muurmans

21

Gilis Muurmans

16

Dominicus Gemini

53

Joanna Campio

29

83

Dirk Schaapen

45

gemeene werkman

Joanna Geerlings

56

Francis Witmaakers

23

Elisabet Schaapen

21

84

Elisabet Duijkers

56

landbouw

Ida Duijkers

50

85

Mattijs Reijntjens

56

landbouw

Elisabet Somers

59

Dirk Somers

64

86

Stephanus Sarolia

80

Joes Tommas Sarolia

48

landbouw

6

Maria Anna Habets

47

Joes Pe: Ernest Sarolia

12

Joan: Cath: Josephia Sarolia

14

Wijnand Habets

45

J: Willem Habets

42

Stephanus Sarolia

32

Joseph Jusnot

19

An: Maria van der Schuuren

23

87

Willem VreŽn Hr. Pastoor

70

Pastoor

de Heer Teeuwissen

35

Cappellaan

88

Peter Stassen

43

akkerman

5

Joanna Gijsen

34

89

juffrouw Elisabet Habets

80

landbouwen

juff: Joan: Catha: de Saveur

50

juff: Marian: de Saveur

23

Mari: Catha: VreŽn

28

Marian Sleijpen

25

Jan Mattijs Reijnders

16

Francis Schoutteten

46

90

Cornelis Donkers

68

gegageert soldaat

Maria Suskens

62

en

Francis Donkers

32

glaaser

Joseph Donkers

26

91

ouden Willem Schrooders

69

wever

Anna Somers

50

Anna Somers

90

92

Joannes Coenraads

48

kleedermaker

1

Catharina Bouwens

49

Maria Getruij Coenraads

16

Elisabet Coenraads

12

Maria Catha Patters

22

93

Peter Somers

47

gemeen werk

2

Anna Maria Delbroek

49

Maria Catha: Somers

14

Maria Caldeberg

60

94

jongen Willem Schrooders

34

wever

2

Joanna van der Wijer

35

Catharina Schrooders

12

95

Maria Jansen

55

arm

96

Arnold Duijkers

42

kuster

3

Cattrina Heppers

78

Catharina Duijkers

16

Joannes Duijkers

14

Elisabet Duijkers

12

97

Hubert Duijkers

78

gemeen werk

Catharina Boosten

75

Peter Duijkers

38

Maria Duijkers

36

98

Joes Speesen

55

akkerman

Agnes Weusten

53

Anna Catharina Speesen

22

Willem Speesen

18

99

Servaas Vaasen

50

schrijnwerker

1

Joanna Duijkers

36

100

leedig huijs

101

Hermanus Schappin

49

timmerman

4

Maria Elisabet Gulkers

40

Lamb: Schappin

14

Ma: Helena Schappin

16

Gradus Schappin

14

Peter Schappin

12

102

Leonardus Prikken

56

metzelaar

2

Catharina Boosten

44

103

Hubert Frischen

33

gemeene arbeijd

2

Annamari Schappin

39

104

Hendrik Henneve

39

stroodekkers

Agnes Schappin

37

105

Francis Schouten in dienst bij juff: de Saveur

Jenne Catharina Hamers

45

gemeen werk

3

Tecla Schouteten

18

Joseph Schouteten

15

Barbara Schouteten

12

106

Peter Duijkers

34

gemeen werk

Elisabet Hiltman

39

 

ONDERSTESTRAAT

A

B

C

D

E

107

ledig huijs

108

Joseph Scheeren

57

gemeen werk

Marian Bruno

52

109

Jan van der Schuuren

35

gemeen werk

Anna Catharina Heijraads

32

110

Elisabet van der Schuuren

35

landbouw

3

111

Willem Teunissen

55

gemeen werk

1

Maria Boormans

52

Maria Johanna Teunissen

16

Peternel Teunissen

13

112

Joannes Geraads

48

gemeen werk

Anna Nelissen

52

Martinus Geraads

15

113

Mattijs Pijrongs

41

boschwagter

4

Anna Cath: Geuskens

42

114

Anna Catharina Stassen

35

3

115

Nicolaas Vaasen

39

schoenmaaker

5

Maria Horsmans

34

Elisabet Vaasen

12

116

Anna: Cath: Weusten

59

gemeen werk

Wilhelmina Pyrongs

28

117

Anna Buijsers

68

Nicolaas Lenaarts

30

gemeen werk

Anna Catharina Lenaarts

28

118

jongen Joannes Speesen

26

schrijnwerker

2

Maria Judith Haatzen

34

119

ledig huijs

120

Arnold Manteler

32

smit

3

Ma: Catharina Gulkers

46

Gradus Geuskens

16

Getruij Geuskens

14

Jennemari Geuskens

12

-

Peter Robroeks

45

gemeen werk

-

Elisabet Pijpers

38

121

Daniel Geuskens

50

landbouwer

Christaan Geuskens

45

hovenier

Helena Geuskens

38

Agnes Wouters

15

122

Hermanus Stassen

63

pagter

Anna Maria Robroeks

61

Arnol Stassen

35

Maria Agnes Stassen

25

Francis Massings

31

Martinus Schouteten

21

Cornelis Geraads

20

Anton Schrooders

18

Arnold Sweelsen

23

Nicolaas Hermans

22

Joannes Boesems

21

Martinus Neelissen

24

Martinus Somers

14

Lorents Weevers

26

Cornelia Geraads

22

Elisabet Kreekels

14

 

GEHUGT HOUTEMER BERG

B

C

D

E

1

Francis Duijsings

63

landbouw

Peternel Reimersdaal

64

Peternel Duijsings

23

Maria Tresia Duijsings

22

Riggardus Duysings

14

2

Christiaan Duysings

63

pagter

2

Ida Hennus

52

Anna Duysings

26

Francis Duysings

24

Willem Duysings

22

Lambert Duysings

20

Mari: Catharin Duysings

18

Peternella Duysings

16

Wouter Duysings

14

Christiaan Duysings

12

3

Anna Curvers

73

Hendrik Lammerigs

40

wever

2

Tomas Lammerigs

25

Cornelia Lammerigs

38

Paulus Fryns

12

Peter Lammerigs

75

gegageert soldaat

4

Peter Curvers

45

landbouw

Maria Habets

41

Mattijs Kurvers

--

4

Elisabet Curvers

12

5

Helena Heuynen

76

herberg

Anna Heuynen

31


Op de inwonerslijst 1796 van Valkenburg komen een vijftal gezinnen voor, die oorspronkelijk uit Houthem afkomstig zijn.

1
Mathias Notten c.a.
16
Jean Sleijpen en echtgenote
26
Joannes Engels c.a.
72
Emmanuel en Lena Caan
101
Pierre Jean Jacobs c.a.

EXTRA

Houthemse militairen in het leger van Napoleon

In het leger van Napoleon dienden een 14-tal in Houthem geboren jongens-/mannen. De persoonsgegevens zijn nader uitgewerkt in een overzicht.
Dit overzicht is hier te downloaden.


 

Volgens de inwonerslijst 1796 voor Houthem bedraagt het aantal inwoners ouder dan 12 jaar 430 en jonger dan 12 jaar 197, een totale bevolking van 627 derhalve. Het is niet geheel duidelijk op welke datum deze gegevens betrekking hebben.

In 1796 was volgens Engelen 35% van de bevolking 0-12 jaar, 13% 13-20, 11% 21-30, 13% 31-40, 11% 41-50, 7% 51-60, 6% 61-70 en 4% 71-80 jaar.
[Bron: De bevolkingsontwikkeling in Staats-Valkenburg gedurende de 18e eeuw / L. Engelen. - In: Studie over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Deel XXII - 1977, p. 68/109]

Op de inwonerslijst van 1796 komen 127 woningen voor, waarvan er 5 in het gehucht Houthemmerberg (Vilt).
Ter vergelijking: Op 1 januari 1830 werden er in Houthem 136 huizen geteld.
[Bron: Tweede deel van de Volkstelling 1859, CBS]

Zie ook: Houthem in cijfers / J.A. Heijnens


De inwonerslijst 1796 geeft een beeld van de bevolking in Houthem van rond het jaar 1796.

Samenvattend geeft dit het volgende beeld: 

Buurtschap

Aantal
huizen

Aantal inwoners
> 12 jaar

Aantal inwoners
< 12 jaar

Totaal aantal inwoners

Broekhem

17

50

26

76

Strabeek

26

79

46

125

St. Gerlach

25

86

43

129

Houthem

38

132

53

185

Onderstestraat

16

52

21

73

Gehucht Houtemerberg

 

5

 

27

 

8

 

35

 Totaal

127
waarvan 6 niet bewoond

426

197

 623


Het getelde aantal inwoners ouder dan 12 jaar bestaat uit gezinsleden (man, vrouw, kinderen ouder dan 12 jaar en inwonende familieleden) en dienstpersoneel.

Oorspronkelijk gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1996) nr 5, p. 22-39


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!