Gebouwen


Algemeen

- Lijst van de Huisnummering bij gelegenheid van de 9e tienjarige Algemeene Volkstelling (1909)
[Gemeentearchief Houthem inv.nr 920] 

Onze vereniging beschikt over concordantie-tabellen van de huizenvernummeringen van woonhuizen in de voormalige gemeenten Houthem, Oud-Valkenburg [Sibbe en IJzeren] en Schin op Geul, na de annexatie door de gemeente Valkenburg in 1940.
Een exemplaar van deze tabellen is - na afspraak - in ons verenigingslokaal te raadplegen.

- Gevelstenen in Houthem en Geulhem  <TIP
 
(Serie artikelen over gevelstenen e.d. op Houthemse gebouwen, met veel informatie over huidige en vroegere bewoners)

- Onderstestraat 54 : Brabantia Nostra

- Het cachot van Houthem

- De familie Crolla (Hotel Geuldal)

-
Huize Avondvrede

- Dorpsgemeenschapshuis de Holle Eik

- Oecumenisch Zorgcentrum Vroenhof

- Polfermolen in de Plenkert

- Postkantoor en geschiedenis poststempels  

- Spoorweggeschiedenis

- Staatsspoorwegenhalte St. Gerlach op ansichtkaart 1903

- Veranda's in het Geuldal

Monumenten

- Rijksmonumenten Houthem-Broekhem-Geulhem (bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) / Fons Heijnens, februari 2018

- Rijks- en provinciale monumenten in Houthem, Broekhem en Geulhem

- Monumenten in Nederland: Houthem-Sint Gerlach

- Lijst van Rijksmonumenten in Houthem (Wikipedia: Houthem telt 26 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister)

- Landgoed St. Gerlach (ir. P.A.M. Mertens)  

Kerken, kloosters, kapellen

- Restauratie St. Gerlachuskerk

- Grafkapel bij de kerk in Houthem

- Kapel in Calvariebos (Smallenbosch)

- Kapel in Calvariebos  

- Inzegening gerestaureerde Calvariekapel

- H. Familiekapel te Strabeek

- Klooster/seminarie Ravensbosch

 

Ansichtkaart uit Houthem uit 1899.


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!