Inzegening Calvariekapel op 14 september 2012


Calvariekapel op 14 september ingezegend

Inzegening
Op vrijdagmiddag 14 september 2012 werd de gerestaureerde Calvariekapel tijdens een korte plechtigheid door pastoor J. Burger ingezegend.
Onder de belangstellenden waren o.m. vertegenwoordigers van de instanties die de restauratie mogelijk hebben gemaakt of deze hebben uitgevoerd.

Restauratie
Gedurende vele jaren heeft de heemkundevereniging Houthem - Sint Gerlach zich, samen met vele anderen, ingezet voor de restauratie van de zwaar onderkomen en verwaarloosde Calvariekapel in het Kloosterbos (achter landgoed De Kluis).
Dank zij het project Sociale Innovatie van de Europese Unie en de provincie Limburg is dit uiteindelijk gelukt. De Calvariekapel is een van de vele objecten die deels met Europese steun zijn hersteld.

Voor meer gegevens over de restauratie: klik hier

  De voorbereiding en coördinatie van dit project was in handen van de Monumentenwacht Limburg.
Het IKL (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen) heeft de sterk overwoekerde omgeving van de Calvariekapel in het najaar van 2010 opgeschoond, waardoor de kapel weer bereikbaar en zichtbaar werd. Er is een toegangspad aangelegd en er zijn een zitbank en een bord met toelichting naast de kapel geplaatst.
De stichting Buurtbeheer heeft de herstelwerkzaamheden aan de mergel wanden, de vloer, het dak en het schilderwerk uitgevoerd. Dit gebeurde door medewerkers uit de sociale werkvoorziening en leerlingen van de Bouwopleiding Zuid-Nederland onder begeleiding van een vakman.
Pater Th. Hustin heeft enkele jaren geleden nieuwe fraaie afbeeldingen geschilderd op roestvast staal, ter vervanging van de verdwenen oorspronkelijke afbeeldingen op zinken platen. Ook zorgde hij voor een nieuw corpus voor op het kruis.

De restauratie werd financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van particulieren en enkele organisaties.

Klik op een foto voor een vergroting

Foto's: Jos Bielders en Fons Heijnens


 
Calvariekapel op 14 september ingezegend
Op vrijdagmiddag 14 september 2012 werd de gerestaureerde Calvariekapel tijdens een korte plechtigheid door pastoor J. Burger ingezegend.
Onder de belangstellenden waren o.m. vertegenwoordigers van de instanties die de restauratie mogelijk hebben gemaakt of deze hebben uitgevoerd.

 

L1 besteedde op 17 september in het journaal aandacht aan de gerestaureerde kapel.

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!