In memoriam (Pastoor Theo Delissen en broeder Hans Paternotte)


In het begin van dit jaar [2002] overleden twee voormalige inwoners van Houthem, die vooral bij de ouderen onder ons wel bekend waren. Beiden hadden hun leven in dienst van kerk en geloof gesteld.

Pastoor Theo Delissen

Pastoor Theo Delissen werd op 3 oktober 1918 geboren, als jongste zoon van Theodoor Delissen en Pauline Cuijpers. Zijn vader was 35 jaar hoofd der school in Hout-hem. In 1943 werd hij priester gewijd te Roermond waarna zijn benoeming tot kapelaan in Gronsveld volgde. In 1945 werd hij kapelaan van de kathedrale kerk in Roermond. Tien jaar later werd hij benoemd tot aalmoezenier van Sociale Werken voor de westelijke mijnstreek, met standplaats Sittard. En in 1966 volgde zijn benoeming tot pastoor in Bocholtz. Hier bleef hij 20 jaren tot zijn emeritaat. Daarna vestigde hij zich in Simpelveld van waaruit hij nog jaren als ‘invaller’ functioneerde. Zijn gouden priesterfeest vierde hij in 1993 in Houthem, zoals velen zich nog wel zullen herin-neren. Naast zijn pastorale werk had hij steeds veel belang-stelling voor historie en Limburgse gebruiken en tradities. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij zich kort na de oprichting van onze vereniging als lid aanmeldde. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in het verzorgingshuis ‘Op de Berg’ te Heerlen, alwaar hij op 1 februari jongstleden overleden is.

  Broeder Hans Paternotte

Broeder Hans Paternotte werd 10 oktober 1920 geboren als zoon van het echtpaar Paternotte–Cremers. Zijn ouders exploiteerden een hotel in Houthem (het huidige hotel Bel Air), dat ze hadden overgenomen van de grootouders van Theo Delissen. Reeds op jeugdige leeftijd trad hij in bij de orde van het H. Hart. Op 8 september 1939 vond zijn professie plaats te Tilburg. Na een aantal jaren op verschil-lende plaatsen in Nederland gewerkt te hebben, vertrok hij in 1950 als missionaris naar de Molukken. Daar was hij eerst werkzaam in de leiding van een jeugdinternaat. Daarna beheerde hij jarenlang een vergadercomplex in de stad Ambon. Door de recente politieke onlusten aldaar was hij gedwongen om naar Nederland terug te keren in 1999. Gedurende zijn verblijf in de missie werd steeds via het parochiŽle missiecomitť vanuit Houthem contact met hem onderhouden en werd financiŽle en morele hulp geboden waar mogelijk. Het was dan ook vanzelfsprekend dat hij bij de viering van het 80-jarig bestaansfeest van dit comitť, afgelopen najaar, aanwezig was. Na zijn terugkeer in Neder-land woonde hij in het Moederhuis van de orde in Tilburg alwaar hij op 10 februari j.l. is overleden.


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2002) nr 17, p. 1


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier