De Joodse graven op Haasdal


De Joodse graven op Haasdal

Wim Boersma

Wij willen er uw aandacht op vestigen dat in het jaarboek van het Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap 1996 een groot artikel is opgenomen over Joodse begraafplaatsen en grafstenen in Limburg, van de hand van mw. dr. Adrie Drint.
Hierin worden ook de graven op Haasdal vermeld, waarover in nummer 5 van het Sjtegelke iets werd geschreven. De steen met de zegenende handen op het graf van Jacob Caen is afgebeeld.

Van de Hebreeuwse tekst op de grafsteen van David Caen wordt de vertaling gegeven:

Tovia steeg op naar de hemel.
PN
een rechtschapen en goed man. Hij ontfermde zich over de armen
Als van zijn leven hield hij van Tora en hij hield zich bezig
met het dienen en met het verrichten van weldaden.
Is dat niet Tovia, zoon van Pinchas ha-Cohen?
Zijn ziel steeg op naar de hemel op donderdag
9 Tevet en hij werd begraven op zondag 12 ervan.
663
TNSBH

De afkorting PN staat voor Po Niqbar (hier is begraven).
De verklaring voor de afkorting TNSBH gaven wij u reeds. De schrijfster geeft hiervoor een iets andere tekst en verklaring. Zij noemt de buidel der zielen, in plaats van een vlecht of bundel. Het getal 663 is het jaartal 5663 van de Joodse kalender.

De Joodse naam van David Caen was dus Tobia en die van zijn vader Pinchas, hoewel wij deze leerden kennen als Seligman en als Michel Cain/Caan.

Jacob Caen heette Jaškov, zoon van Pinchas ha-Cohen. Zijn echtgenote, Caroline Stiel, wordt Keile, dochter van Avraham genoemd, zoals blijkt uit het zeer uitgebreide register met plattegrondjes dat als bijlage aan het artikel is toegevoegd.

De echtgenote van David Caen, Sophia Soesman, werd in Meerssen begraven en werd toen Sara, dochter van EliŽzer (Soesman) genoemd. Overigens ziet het ernaar uit, dat haar vader zich mogelijk sinds de naamaanneming in de Franse tijd August Burger liet noemen.


Aanvulling d.d. juli 2008:
Voor nadere informatie over de graven en vertaling van de Hebreeuwse teksten: klik hier.

Op Wikepedia is een uitgebreide beschrijving te vinden.


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1997) nr 8, p. 4


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!