Gevelstenen in Houthem en Geulhem : St. Gerlach 6


Gevelstenen in Houthem en Geulhem (1) :
St. Gerlach 6

John Odekerken

Algemeen
In elke uitgave van ons verenigingsblad zullen één of twee gevelstenen uit ons dorp nader belicht worden. Indien u op- of aanmerkingen heeft m.b.t. de verklaringen van de gevelstenen, dan zouden wij het zeer op prijs stellen deze van u te mogen vernemen.
In de volgende afleveringen van 't Sjtegelke verschijnt er een inleiding over het fenomeen 'gevelstenen' in z'n algemeenheid.

Nu alvast een bijdrage over de jongste gevelsteen in Houthem.

St. Gerlach 6: Sluitsteen boven voordeur 

Sluitsteen boven voordeur van de familie Lahaye-Brands (Fons Heijnens)

B-B      = Bianca Brands
1993     = jaar van bewoning
F-L      = Frank Lahaye

- Oorspronkelijk een grote hoeve met een complex van gebouwen en een vrijstaande grote schuur (nu St. Gerlach 4-6-8-8a). In de 17e eeuw werd dit complex eigendom van Jan Roebroeck en nadien van diens zoon Mathias Roebroeck(+1720) die in 1706 huwde met Jenne Duyckers.

- In 1762 was het complex eigendom van Willem van der Schuren (*1733) gehuwd met Maria Engels (dr. v. Jan Engels en Johanna Roebroeck)

- In 1782 gaat het complex in eigendom over aan Jan Geuskens (aannemer/brander) gehuwd met Margaretha van der Schuren. Jan Geuskens, die van 1752 tot 1838 leefde, werd opgevolgd door zijn zoon Jan Arnold Geuskens die in eerste huwelijk verbonden was met M.G. ŕ Campo. Na het overlijden van Jan Arnold in 1877 werd het goed door diens tweede echtgenote, Maria Elisabeth Wachelder, beheerd. Zij werd bijgestaan door haar kinderen, Christine, Margaretha, Winandus en Louis. Winandus Geuskens was de laatste bewoner van het complex en waarschijnlijk ook de opdrachtgever voor het afbreken van het geheel en het ter plaatse bouwen van 3 woningen.
Het exacte jaartal wanneer het pand St. Gerlach 6 gebouwd is, kan niet meer worden teruggevonden in het gemeentearchief van Valkenburg.

 -Ook het tijdstip waarop Winandus Geuskens het pand verkoopt aan Carolus Willems, (onderwijzer uit Houthem) is niet meer te achterhalen.

- In 1935 verkoopt bovenstaande het huis aan Joseph van Caldenborgh (aannemer te Houthem). Het heeft in die periode verschillende huurders gekend o.a. Petrus H. Pluymaekers (1906-1975) die gehuwd was met Maria T. Martens.

- In februari 1957 wordt het pand verkocht aan Hubert J.H. Ackermans (gehuwd met A.M.H. Göbbels).

- Nog in hetzelfde jaar wordt het pand op 12-12-1957 verkocht aan Jan J. Hounjet, gehuwd met Maria C. Schobben. Jan Hounjet overlijdt op 17-9-1960, waarna zijn dochter Helena M. Hounjet eigenaresse van St. Gerlach 6 wordt. Ook zij komt in 1992 te overlijden.

- In hetzelfde jaar kopen Frank Lahaye en Bianca Brands het pand.
De gevelsteen geeft dus niet het jaar van aankoop weer, maar verwijst naar het jaar waarop het huis (na een grondige restauratie) werd bewoond door genoemd echtpaar.

Opmerkelijk bij deze gevelsteen is dat het de meest recente ofwel de jongste gevelsteen van Houthem betreft.
Vanuit heemkundig oogpunt is het zeer lovenswaardig te noemen dat met name een echtpaar uit de jonge generatie het gebruik van inscripties op gevelstenen opnieuw introduceert.
Wij hopen dat dit voorbeeld meer navolging mag krijgen


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1996) nr 6, p. 24-26


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!