Gevelstenen in Houthem en Geulhem : Onderstestraat 60


Gevelstenen in Houthem en Geulhem (8) :
Onderstestraat 60

John Odekerken

Onderstestraat 60:

Boven de houten ”art nouveau” rondboog voordeur met mergel omlijsting een rechthoekige mergel gevelsteen met jaartal en inscripties

Rechthoekige mergel gevelsteen in villa Wilhelmina (Fons Heijnens)

 - De villa werd als dependance van hotel Cuypers-Linssen (nu hotel Bel-Air) gebouwd in 1902 door de eigenaar Wilhelm Cuypers. Dhr. Brouns, grootvader van het latere busbedrijf Mevis, heeft volgens mondelinge overlevering, nog aan de bouw van de villa meegewerkt.

- De naam “Villa Wilhelmina” heeft waarschijnlijk geen diepzinnige achtergrond, maar is gewoon gekozen omdat destijds koningin Wilhelmina ons land regeerde en voor de uit Holland komende toeristen was dit een punt van herkenning. Misschien heeft het meegespeeld dat de roepnaam van de bouwheer Wilhelm was, maar dat is niet zeker.

- De initialen in de gevelsteen staan voor de namen van de kinderen Cuypers t.w. Leopold, Mechtilde, Mieke en Pauline.

Ansichtkaart van villa Wilhelmina

 

 

Oude ansichtkaart van villa Wilhelmina

- Nadat de fam. Cuypers-Linssen in 1917 met het hotel ophield, werd de villa verkocht aan de fam. W. Paternotte-Cremers, waarvan de zoon Hans Paternotte (aldaar geboren in 1920) als priester in de missielanden heeft gewerkt en momenteel met pensioen is. 

‘s Winters woonde de fam. Paternotte in de villa en ‘s zomers in hotel Cuypers-Linssen, welk ook door de  fam. Paternotte was overgenomen.

-
 De uit Klimmen afkomstige Ferdinand Straeten en zijn echtgenote mw. Gooyen uit Berg en Terblijt kochten de villa in 1936 van de fam. Paternotte. Het pand stond vervolgens twee jaren leeg alvorens het op 1 maart 1938 werd bewoond. Gedurende die twee jaren was het pand niet te verhuren omdat er vanwege de crisistijd eenvoudigweg geen huurders te vinden waren. 
-
 Aanvankelijk telde het pand 20 kamers en 8 kelders, waarvan er twee ingericht waren als badkamer voorzien van stromend  en warm water. Rijke mensen uit o.a. Maastricht kwamen dan ook in hun rijtuigen speciaal naar de villa om te genieten van deze luxe.

- Ferdinand Straeten en zijn vrouw kregen twee dochters t.w. Riek en Mia (overl. 7 febr. 1999).  Deze laatste huwde eerst met Pierre Haenen en na diens dood met Henk van Harn (overl. 29 sept. 1982) en bleef tot 1997 in het pand woonachtig, waarna de latere erven Straeten een grondige renovatie startten gedurende de jaren 1997-1999.

- Momenteel wonen haar zoon Ferdinand van Harn en diens echtgenote Helma Boers in de villa; op 15 nov. 1998 werd hun eerste dochter Danique geboren en hopelijk zal zij er voor zorg dragen dat de villa zijn huidige uitstraling voor Houthem zal blijven behouden.


Bronnen:
 

1. Riek Vermaat-Straeten uit Klimmen

2. Pastoor Theo Delissen (kleinzoon van Wilhelm Cuypers) uit Huize “de Berg” te Heerlen

3. Nelly Suylen : het boekwerkje “Bouwvarianten Cuypers-Linssen” is onvindbaar !

4. Hans Paternotte  in Seminarie te Tilburg

5. Monumenten inventarisatie project Limburg - rapport Valkenburg a/d Geul, 1988


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2000) nr 14, p. 22-24


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!