Gevelstenen in Houthem en Geulhem : St. Gerlachstraat 19


Gevelstenen in Houthem en Geulhem (5) :
St. Gerlachstraat 19

John Odekerken

Rechthoekige, rechtop staande, gevelsteen van hardsteen met daarin het motief van een dubbel omrande sluitsteen met de initialen (grote) T en daarachter verscholen een (kleine) p. Beneden de initialen staat het jaartal 1933. Dit alles in het midden van de top van de voorgevel.

Gevelsteen in pand St. Gerlachstraat 19 (Fons Heijnens)

Op 15 febr. 1933 werd door de burgemeester van Houthem vergunning verleend aan Joseph Tilmans uit Meerssen (geb. 18-4-1866) tot het bouwen van een huis.
Het huis werd vervolgens gebouwd door Guus Tilmans (zoon van de genoemde Joseph Tilmans) die van beroep timmerman/aannemer was.
Aanvankelijk moest de voor- en zijgevel gekalkt worden, maar hiervoor werd door Joseph Tilmans op 5 juli 1933 ontheffing aangevraagd. Reden hiervoor was, dat een tweetal perenbomen zo dicht tegen het huis aan stonden, dat door het kalken de bomen absoluut verloren zouden gaan. Bovendien was de voorgevel van een prima kwaliteit steen, waardoor kalken niet echt noodzakelijk was. Zou de steen echter na een jaar verweerd zijn, dan zou Dhr. Tilmans alsnog aan het besluit van de gemeente voldoen door deze te kalken.
Op 18 juli 1933 werd aan Joseph Tilmans vergunning verleend tot het in gebruik nemen van het gebouw als "winkelhuis".
Dhr. Tilmans was van beroep "grafisch ontwerper" bij de aardewerkfabriek Sphinx of Ceramique te Maastricht. In de avonduren gaf hij zelfs teken- en schilderles in het als avondschool ingerichte oude patronaatsgebouw te Meerssen. Een van zijn leerlingen was o.a. Charles Eijck.

Na zijn pensionering zou het winkelhuis in Houthem dienst doen om zijn schilderijen en geboetseerde beelden te kunnen exposeren. Hij was gehuwd met Anna Philippens (geb. 5-8-1865) uit Houthem. Vandaar de initialen Tp = Tilmans-Philippens. Anna overleed op 25 mei 1956 te Meerssen.

Anna Tilmans-Philippens legde herinneringen uit haar kinderjaren (ca. 1875) van haar geboortedorp Houthem-St. Gerlach vast in een schrift. In 't Sjtegelke zijn deze herinneringen  in 10 afleveringen gepubliceerd.

Anna Tilmans-Philippens legde herinneringen uit haar kinderjaren (ca. 1875) van haar geboortedorp Houthem-St. Gerlach vast in een schrift. In 't Sjtegelke zijn deze herinneringen in 10 afleveringen gepubliceerd.

Maar reeds na het overlijden van Joseph Tilmans op 8 augustus 1942 te Meerssen, werd het huis omstreeks 1944 verkocht aan Peter Knips, die gehuwd was met de Hongaarse Francisca Isabella Szlanina. Zij dreven er een kruidenierszaak, die in januari 1964 door hun zoon Jef Knips werd overgenomen. Laatstgenoemde was gehuwd met de Duitse Trautje WŁttke.

Na het sluiten van de kruidenierszaak in 1972 werd het huis nog aan diverse personen afzonderlijk, danwel aan meerderen tegelijk, verhuurd.
Uiteindelijk werd het huis in 1997 door het echtpaar Weijtmans-Vleugels gekocht en vervolgens opgeknapt, waarbij de voorgevel tot op heden onveranderd is gebleven.


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1999) nr 11, p. 25


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!