Gevelstenen in Houthem en Geulhem : Onderstestraat 9


Gevelstenen in Houthem en Geulhem (9): Onderstestraat 9

John Odekerken
 

Onderstestraat  9:

Een in de op het noorden gerichte voorgevel in mergelsteen uitgewerkte gevelsteenversiering (midden boven de voordeur), omkaderd met een fraai uitstekende mergelstenen rand, waarin de navolgende gegevens zijn gegraveerd:

 Onderstestraat 9 (Fons Heijnens) 

Joseph Duijkers werd op 15 augustus 1839 geboren te Houthem als zoon van Petrus Duijkers en Anna Maria Smeets.
Hij was metselaar van beroep en overleed te Houthem op 19 november 1908 aan een longontsteking.

Op 3 oktober 1881 huwde hij met Maria Jaspers welke op 11 october 1854 te Houthem geboren werd als dochter van Willem Jaspers en Maria Gertrudis Meulenberg. Zij overleed aan een longontsteking te Houthem op 5 november 1937 in het huis van haar schoonzoon Sjir Kusters. Uit hun huwelijk volgden te Houthem een achttal kinderen:

1.
 Hubertus (Bèr) Gerlachus, geb. 8 october 1882 (aannemer)      huwde in 1904 met Maria Cornelia (Nelia) Dassen

2. Wilhelmus (Wim) Gerlachus, geb. 25 februari 1885 (mijnwerker) huwde in 1906 met Maria Hubertine Claessens

3. Petrus Josephus Gerlachus, geb. 1 augustus 1887 en overl. 9 maart 1888

4. Michael (Geel) Gerlachus, geb. 21 mei 1889 (politieagent) huwde ca. 1933 met Maria Gertrudis (Bertha) Beaumont

5. Anna (An) Maria Helena, geb. 3 november 1891,  huwde met Jan Joseph (Jef) Moonen

6. Thomas (Harie) Hubertus Gerlachus, geb. 25 april 1895 (aannemer) huwde in 1921 met Maria Cath. Philomena (Mien) Steijns

7. Barbara (Berb) Gertrudis, geb. 4 december 1897 en huwde met 1) Theodoor Gerard Croon en na diens overlijden huwde zij in 1923 met  2) Gerardus (Sjir) Hubertus Kusters, een bekwaam timmerman uit Schin op Geul; uit dit huwelijk volgde Josephina (Fien) Kusters die huwde met Frans Lahaye, welke jarenlang hotel Lahaye te St. Gerlach dreven 

8. Petrus (Pie) Johannes, geb. 30 september 1901 (metselaar) huwde ná 1927 met Angelina (An) Hubertina Leufkens. 

Aanvankelijk woonde het echtpaar Duijckers-Jaspers in een gedeelte van het voormalige Houthemse gemeentehuis (momenteel Onderstestraat nr. 8, 10 en 12), alwaar zij een café dreven waarin o.a. de fanfare St. Gerlach repeteerde. Beneden vergaderde het gemeentebestuur. Het gemeentehuis werd in 1904 verbouwd, waardoor Duijckers het, in dit artikel beschreven, mergelstenen pand aan de Onderstestraat nr. 9 ging bouwen. Het pand fungeerde aanvankelijk ook als café en woonhuis.

Toen Joseph Duijkers in 1908 kwam te overlijden, bleef zijn weduwe Maria Jaspers met nog vijf van haar kinderen tot 1927 aldaar woonachtig. In dat jaar bouwden twee van haar zonen een kleiner huis vlak naast haar woning, waarheen zij in datzelfde jaar nog met haar jongste zoon Pie verhuisde. Na haar overlijden in 1937, werd dit kleine nieuwe bakstenen huisje bewoond door de heer en mevrouw Rutten en nadien door de slagersfamilie Walschot (1892-1971) -Hensen (1891-dec. 1985), waarna het in 1984 helaas reeds werd gesloopt en vervangen. Momenteel staat er op de bewuste plek het huis van de familie Perez-Box. 

 

Woonhuis annex winkel aan de Onderstestraat 9 in 1976

Het oude mergelstenen huis, waar zij voorheen gewoond had, werd in 1927 verkocht aan Alphons Pluijmen (1885-1977), die op 9-2-1928 huwde met de uit Houthem afkomstige Maria Hubertina Coumans (1897-1975). Zij vestigden een bakkerij in het pand.

Hun drie kinderen werden in Houthem geboren t.w.: 

1. Lies Pluijmen, geb. 17 februari 1930 en 27 april 1983, ongehuwd, overleden te Maastricht

2. Mieke Pluijmen, geb. 28 september 1931 en op 12 december 1954, ongehuwd te Maastricht overleden

3. Jef Pluijmen, geb. 28 januari 1934  en op 2 september 1966 overleden; hij was gehuwd met Nike van Weers.

De bakker Pluijmen liet, in de linker helft van de voorgevel het oorspronkelijke raam verwijderen en vervangen door een winkeletalage met een winkelportiek. Links was dus de ingang van de bakkerswinkel en in het midden bleef de oude voordeur fungeren als ingang tot het woongedeelte. Op de bovenverdieping woonde vanaf ca. 1955 tot eind 1964 Sibilla Frissen-Wouters, met haar ongehuwde mindervalide zoon Sjeng (1912-1978), die als bakkersknecht en bezorger werkzaam was in de bakkerij. Nadien werd de bovenverdieping opgesplitst en bewoonde Nico Coumans met echtgenote Tillie Willems een gedeelte. Vanaf 1962 tot 1976 heeft het winkelgedeelte tijdelijk dienst gedaan als opslagplaats van Aad Nobel, echtgenoot van Mia Pluijmen. Deze Pluijmen-tak kwam uit Swalmen en is vooralsnog niét verwant met de bakkerij-tak Pluijmen.

Sinds 1964 werd de bovenverdieping in zijn geheel bewoond door de familie Math Hul en Christine Coumans. Nico en Christine waren kinderen van Mathieu (Jeu) Coumans, een broer van Hubertine (Tien) Pluijmen-Coumans.

Na de sluiting van de bakkerij, omstreeks 1958, woonde Alphons Pluijmen, aanvankelijk met dochter Lies, in de rechter benedenverdieping van het pand (gezien vanaf de straat), waar de bakkerij was ontmanteld en het achterhuisje was ingericht met twee slaapkamers en toilet. Pas in 1976 toen de familie Boersma-Vos het pand gekocht had van Pluijmen, verhuisde deze naar het bejaardenhuis in Valkenburg alwaar hij op 31 oktober 1977 overleed. De familie Boersma renoveerde het huis in 1977 en liet de voorgevel weer in zijn oorspronkelijke staat herstellen d.w.z. de winkeletalage en het winkelportiek werden weer vervangen door een raam. De gevelsteen prijkt nu weer boven de enige echte voordeur van het zeer fraaie mergelstenen pand. 

Woonhuis Boersma-Vos in zomer 2003 (Fons Heijnens)

Bronnen:
Dhr. J. de Groot (Duijckers-Stichting)
Dhr. W. Boersma
Dhr. F. Heijnens

Mevr. J. Lahaye-Kusters

Dhr. J. Philippens, uit Houthems Verleden p. 252

Mevr.  N. Pluijmen-van Weers
 

Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2001) nr 15, p. 5-7


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!