Gevelstenen in Houthem en Geulhem : Onderstestraat 25


Gevelstenen in Houthem en Geulhem (10): Onderstestraat 25

John Odekerken

Onderstestraat 25:

Hardstenen sluitsteen midden boven de voordeur, deel uitmakend van een algehele omlijsting van hardstenen platen rondom de naar het noorden gerichte voordeur.            


Hardstenen sluitsteen boven de voordeur van Onderstestraat 25 (Fons Heijnens)

De gevelsteen zelf is nog niet zo oud; hij is aangebracht tijdens de laatste grote verbouwing in 1974 in opdracht van de huidige eigenaar Frans Bosten. Het jaartal 1828 werd hem door de toenmalige dorpshistoricus J. Philippens geadviseerd. Dit is echter opmerkelijk omdat deze in zijn in 1983 en 1992 uitgegeven boekwerken duidelijk omschrijft dat er reeds een huis stond rond 1780. (1) Het jaartal 1828 zal dus vermoedelijk betrekking hebben op een belangrijke verbouwing van het huis, maar nader onderzoek zal dit t.z.t. moeten staven. Vooralsnog kunnen de navolgende eigenaren genoemd worden:   

Petrus Gerardus Philippens (1825-1894), die op 20 juli 1860 huwde met Maria Agnes Ackermans (1836-1931), zou rond 1860 zijn intrek genomen hebben in kad.nr. 113 (= Onderstestraat 25). Zij woonden voorheen in de oude smidse op kad.nr. 119 (nu de lagere school aan de Onderstestraat). (2) 

Waarschijnlijk woonde de fam. Philippens samen in dit huis met de fam. Pirongs. De veldwachter Christiaan Pirongs woonde op zijn beurt, samen met zijn zus Maria Helena Pirongs en zwager Herman Joseph Bisschops (kuiper van beroep) in de genoemde woning. Christiaan was een zoon van de boswachter Mathias Pirongs en Anna Catharina Geuskens. (3) 

Omstreeks 1866 verkocht Christiaan Pirongs het huis aan Leonard Brouns (aannemer), welke op 8 oktober 1866 trouwde met Maria Herwarts. In 1867 werd het woonhuis vervolgens ingrijpend verbouwd.

Hun zoon Mathieu Brouns (1867-19..) huwde met Maria Wilhelmina (Mina) Huijnen (1860-1950). Mathieu vertrok rond 1895 uit deze woning en nam zijn intrek in de door hem
nieuw gebouwde aangrenzende woning, waarin nadien zijn dochter Marie Brouns (gehuwd met Sjeng Mevis) gewoond heeft. (4)       

De tussenliggende schuur was rond 1890 nog steeds timmerwerkplaats van de fam. Brouns. Waarschijnlijk zijn de ouders Brouns-Herwarts tot 1917 in het pand Onderstestraat 25 blijven wonen. (5) 

Schuur van timmerwerkplaats van de familie Brouns
Schuur van timmerwerkplaats van de familie Brouns, later verbouwd tot woonhuis

Vanaf 1908 tot 1-5-1917 woonde Sjang Bosten met zijn
gezin gepacht op een boerderij te St. Gerlach (nu: woonhuis Frijns-Roeloffzen) welke echter door een brand totaal verwoest werd. In 1917 kocht hij het woonhuis aan de Onderstestraat 25 van Jan Leonard Brouns, maar kon er niet intrekken vanwege het feit dat er op dat moment te veel huurders in gehuisvest waren. Derhalve heeft de familie Bosten ca. 1 jaar te Sibbe (gemeente Oud-Valkenburg) moeten wonen. Vanaf 6-11-1918 vestigden ze zich permanent in Houthem aan de Onderstestraat nr. C50 (later nr. 190 en nu nr. 25).  

De eerste generatie Bosten  (6) bestond uit de genoemde Sjang (=Jan Willem) Bosten, jongste en enigste zoon van Jan Willem Bosten en Maria Hubertina Barbara Wichterich. Hij werd geboren te Vijlen (gemeente Vaals) op 5 januari 1874 en overleed te Houthem op 4 september 1957. Hij huwde op 8 mei 1908 met Maria Anna Coolen, dochter van Frans Coolen en Anna Maria Scheers. Zij werd geboren te Berg en Terblijt op 3 augustus 1881 en overleed te Houthem op 19 maart 1935.

Hun kinderen (tweede generatie) waren (7) :

1.   Sjoof (Johannes Josephus) Bosten (postbode/bloemist), geboren op 21 mei 1909 te Houthem/St. Gerlach en overleden te Houthem op 2 maart 1970; hij huwde te Hulsberg op 12 juli 1934 met Nie (Maria Helena Leonie) Claessens (dr. v. Egidius Hubertus Claessens en Mathilde Donners), geboren te Hulsberg op 1 november 1911 en overleden te Valkenburg op 26 mei 2001; na hun huwelijk waren zij woonachtig te Vroenhof naast de boerderij van Ronckers (nu huis Sangen) en vanaf 1939 waren zij woonachtig aan de Onderstestraat in het huis van de ouders Bosten.

2.   Frans (Franciscus Wilhelmus) Bosten, geboren op 1 juli 1911 te Houthem/ St. Gerlach en overleden te Maastricht, 29 april 1976; hij was gehuwd met Fie (Philomena Maria) Willemsen.

3.   May (Maria Catharina) Bosten, geboren te Houthem/St. Gerlach op 19 juni 1913 en overleden te Houthem op 5 juni 2000; zij was gehuwd met Frits Voncken.

4.   Anna Bosten, geboren te Oud-Valkenburg/Sibbe op 3 mei 1917 en overleden te Broekhem, 6 augustus 1999; zij was gehuwd met Arnold Meijers.

5.   “levenloos” geboren en overleden op 15 oktober 1918.

6.   Johannes Gerlachus Bosten, geboren te Houthem/Onderstestraat als tweeling, 1 januari 1920 en overleden te Houthem op 10 januari 1920.

7.   Wim (Wilhelmus Gerlachus) Bosten, ook geboren te Houthem/ Onderstestraat op 1 januari 1920 en overleden te Heerlen op 23 mei 1999; hij was gehuwd met 1) Rika Brounen en na haar overlijden met 2) Annie Adriaanssen.

8.   Sjirke (Gerardus Josephus) Bosten, geboren te Houthem/Onderstestraat op 22 januari 1922 en overleden te Houthem op 20 februari 1922.

De familie Bosten woonde aanvankelijk, d.w.z. rond 1923, samen met M. Pasmans, zadelmaker/stoffeerder. (6)

Van ±1927 tot ±1938 woonde Sjeng Puts (1896-1978), die gehuwd was met Anna Dautzenberg (1896-1973) ook in een gedeelte van het pand.
Hun kinderen waren (8):      

- Ida Puts (*1923), gehuwd met Egbert van der Meulen
- Jef Puts (1922-1998), gehuwd met Willie Dolmans.

 

Opname van ca. 1923. Wim en Anna Bosten in de deuropenening. Rechts het uithangbord van M. Pasmans, zadelmaker/stoffeerder
Opname van ca. 1923. Wim en Anna Bosten in de deuropenening. Rechts het uithangbord van M. Pasmans, zadelmaker/stoffeerder.

Als derde generatie kunnen de kinderen van Sjoof Bosten en Nie Claessens genoemd worden (7):

1.   Jo Bosten, geboren te Houthem/Vroenhof, 29 juni 1934 en gehuwd met Mien Lenoire

2.   Jules Bosten, geboren te Houthem/Vroenhof, 13 oktober 1936 en gehuwd met Hannie Maussen

3.   Frans Bosten, geboren te Houthem/Vroenhof, 16 november 1938 en gehuwd met Irene Starmans

4.   Wim Bosten, geboren te Houthem/Onderstestraat, 19 mei 1940 en gehuwd met Odie Lataster

5.   Albert Bosten, geboren te Houthem/Onderstestraat, 18 februari 1942 en gehuwd met Melanie Lebouille

6.   Harry Bosten, Geboren te Houthem/Onderstestraat, 23 september 1943 en gehuwd met Riny Smeets.

M.b.t. het in dit artikel genoemd pand kunnen als vierde generatie de kinderen van Frans Bosten en Irene Starmans vermeld worden t.w. (7):

1.   Chris Bosten, geboren te Houthem/Onderstestraat, 3 maart 1966

2.   Michel Bosten, geboren te Houthem/Onderstestraat, 30 april 1969

3.   Guido Bosten, geboren te Houthem/Onderstestraat, 27 april 1971.

Woonhuis Bosten anno 2003 (Fons Heijnens)

Bloemisterij Bosten, eerder bekend onder de naam Kwekerij Myosotis, sloot per 1 maart 1999 haar deur aan de Onderstestraat. Laatste eigenaar was Frans Bosten, gehuwd met Irene Starmans. (9) Het bedrijf werd in 1927 opgericht aan de Onderstestraat nr. 25 en vanaf 1934 voortgezet te Vroenhof ten huize van de tegenwoordige familie Sangen. Vanaf 1939 tot 1999 werd het bedrijf op grotere schaal bedreven aan de Onderstestraat. (7)


Waterput

Een verdere bijzonderheid bij dit pand is de onlangs zichtbaar gemaakte oude waterput. Over waterputten in onze contreien kan in het algemeen het volgende vermeld worden:

“Particuliere putten (zogenaamde eigen putten) konden in doorsnede kleiner zijn dan de dorpsputten. Hun afmetingen varieerden van 1 tot 1½ meter in doorsnede. Dorpsputten hadden doorgaans een afmeting van 1½ tot 2½ meter.

Het was vóór de twintiger jaren nog algemeen gebruikelijk, dat bij de warme maaltijd uitsluitend putwater werd gedronken. Wijn, bier en frisdranken waren slechts voorbehouden voor kermis of andere feestdagen. De kwaliteit van het putwater was in het verleden niet altijd om over te roemen. Het gevaar van vervuiling schuilde op de eerste plaats in de lager gelegen gebieden, in de dalen, waar de putten vrij ondiep waren. In het dorp zelf varieerde de diepte van 7-10 meter met een doorsnede van 1 meter. Naast boerderij Schaepkens in het Kloosterbos ligt zelfs een put van ca. 60 meter diep.

Op diverse plaatsen in het mergelland werden destijds besmettelijke ziekten (o.a. cholera) geconstateerd, die te wijten waren aan het nuttigen van slecht drinkwater. Er werd dan ook met nadruk gewezen op het gevaar van besmetting door de vele open mestvaalten. Meerdere particuliere drinkwaterputten lagen op vrij korte afstand van deze vaalten verwijderd. Begin 1920 werden ook in Houthem diverse drinkwaterputten gesloten i.v.m. gevaar voor besmetting. Bij de woning van de toenmalige familie Reintjens-Bisschops (Vroenhof: nabij Sijben-Erkens en v/d Broeck) werd het water van de put afgekeurd vanwege een sterfgeval door het drinken van ondeugdelijk water. Rond de twintiger jaren werd in de meeste dorpen van het mergelland de waterleiding aangelegd. Omstreeks de Tweede Wereldoorlog werden ook de laatste putten volgestort en het ene na het andere puthuis verdween uit het vertrouwde dorpsbeeld.” (10)


Mergelstenen put Onderstestraat 25:                        

 tekening waterput
 


De put zal t.z.t. nog verder uitgediept worden door de archeologische werkgroep, waarna eventuele vondsten misschien tot nieuwe inzichten zullen leiden. (11)

Bronnen:
1.
“Houthems verleden”, H.J.J.Philippens, pag. 115, 200, 256
2.
mw. Els Geuskens (Houthem)
3.
Gemeente archief Valkenburg
4.
mw.Mia Mommers-Mevis (Meerssen)
5.
 “Echo’s uit Houthems Verlden”, H.J.J.Philippens, pag. 125, 162/163
6.
dhr. Frans Bosten (Houthem)
7.
 dhr. Frans Bosten (Houthem)
8. mw. I. v/d Meulen-Puts (tel. 0475-532058; Herkenbosch)
9.
 Privé-archief  Fons Heijnens
10.
“Oet vreuger jaore”, H.W.A.Lemmerling, deel 5, pag. 3-14
11.
dhr. Henk Kwakkernaat (Broekhem)

 

Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2001) nr 16, p. 9-14


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!