Korte impressie van de excursie op 20 augustus 2011 naar Roermond


Op een van de weinige mooie zomerdagen van dit jaar togen de deelnemers aan het jaarlijkse uitstapje van de vereniging naar de bisschopsstad Roermond.
Roermond is booming en dat werd meteen duidelijk bij aankomst in de stad, de drukte was groot en de stemming opperbest.

Na het kopje koffie met gebak bij de start togen de deelnemers van groep I als eerste naar de Caroluskapel.
Het bouwwerk werd als Mariakapel geschonken en gebouwd door ridder Werner van Swalmen op de hoek van de Swalmerstraat en de Bethlehemstraat. In 1398 ontstond hier een karthuis, een klooster met twee kapellen en een aantal cellen voor de kloosterlingen. Ridder Werner van Swalmen had de grond geschonken, en zoveel meer erbij, dat de kloosterlingen deze voor hun levensonderhoud konden be-akkeren. De kartuizers-priesters en broeders hielden zich bezig met gebed en arbeid, die zij zowel in strikte eenzaamheid als in gemeenschap beoefenden.

Maar er is ook een Houthem–connection:
In 1783 werd de karthuis op last van de Habsburgse keizer Jozef II opgeheven. Kort daarna kwamen er de zusters Norbertinessen vanuit Houthem-St. Gerlach, die uit Houthem werden verjaagd, maar die werden op hun beurt in 1797 weer door de Fransen verdreven. Er zijn in de kapel voorwerpen te vinden die aan de Houthemse tijd herinneren.
In 1841 vestigde bisschop Paredis er zijn Groot Seminarie tot 1968. In 1984 startte een grote restauratie. De gebouwen boden de Rijksgebouwendienst enige tijd onderkomen, maar dienen nu als kantoorruimte voor verschillende diensten van het Bisdom Roermond.

 

Na de intieme en gezellige lunch in de refter van het complex togen we via de oude straten met veel historische panden onder deskundige begeleiding van een stadsgids naar de Munsterkerk.

De Munsterkerk is een van de weinige grote Romaanse bouwwerken in ons land. De huidige kerk is het enige overblijfsel van het grotere complex der munsterabdij. Met de bouw van de abdij, toegewijd aan de heilige maagd, werd voor 1218 begonnen. Het terrein waarop gebouwd werd, was door graaf Gerard van Gelder uitgekozen voor het stichten van een abdij voor vrouwelijke cisterciënzers. Het terrein lag in die tijd buiten de bebouwing van de stad. Bij de bouw van de kerk begon men met het priesterkoor, waarna het schip en het westwerk volgden. Het priesterkoor is dus het oudste en vertoont een zuivere laatromaanse stijl. Het westelijk deel van de kerk, dat pas vijftig jaar later gereed kwam, is gebouwd in vroeggotische stijl. Pas in 1890, na een dertigjarige restauratie onder leiding van de bekende Roermondse architect Pierre Cuypers, kreeg de kerk zijn huidige vorm. Door de afbraak van de oude abdijgebouwen in 1924 kwam de kerk helemaal vrij te liggen. Centraal in de kerk, onder de koepel voor het priesterkoor, ligt het grafmonument van de twee stichters van de kerk en de abdij: Gerard van Gelder en Margaretha van Brabant. Het is het oudste nog bestaande dynastenmonument in Nederland en zeer zeldzaam in zijn soort.

De excursie, die wederom zeer goed was voorbereid en verzorgd, eindigde tenslotte op de Roerkade waar we neerstreken op de vele terrasjes waar we genoten van een after-drink en het prachtig zonnige weer.
Er namen 45 leden en introducé's deel aan deze geslaagde zomerexcursie.


  

 
Biechtstoel afkomstig uit de Houthemse
kloosterkerk en in 1786 overgebracht naar
Roermond. In de bekroning zijn familiewapens
gesneden van proost Herman Jacob
Christophorie en priorin Isabella van
Raveschot.Klik op een foto voor een vergroting
 

 
Foto´s: Fons Heijnens, Jos Lodewick

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!