Index op persoonsnamen - S -
Publicaties 'Houthems Verleden' (ZWART) en 'Echo's uit Houthems Verleden' (ROOD)


Sacs van Wijck, Johan, 17
Saksen, van, August III (keurvorst), 40
Salomon, Aron, 149
Salomon, Aron, 271
Salomon, Henriëtte Agnes, 57
Sarolea, (de), Jan Thomas, 138/9, 145
Sarolea, (familie), 138
Sarolea, ‑‑‑‑‑, 138
Sarolea, Anna Catharina José, 268
Sarolea, de, Jan Thomas (drossaard), 184
Sarolea, Jan Frans, 268
Sarolea, Jan Peter Ernest, 268
Sarolea, Jan Thomas, 268
Sarolea, Lambert, 268
Sarolea, Maria José, 268
Sarolea, Stephen Jos, 268
Sarolea, Stephen, 139
Sarto, Johan (abt), 20
Sauveur, de (ex Maastricht), Eerw. Heer, 77
Sauveur, de, (canonicus), 77
Sauveur, de, (erven), 143
Sauveur, de, (kanunnik), 37
Sauveur, de, (wapen), 142/3
Sauveur, de, ‑‑‑‑‑, 139
Sauveur, de, Elisa (wed.), 145
Sauveur, de, Ernest (kanunnik), 141, 278
Sauveur, de, Ernest Petrus (kanunnik), 183
Sauveur, de, Ernest Petrus (kanunnik), 40, 145
Sauveur, de, Gerard, 145
Sauveur, de, Gerard, 183
Sauveur, de, I., 184
Sauveur, de, Johanna Catharina, 144, 183, 270
Sauveur, de, Johanna Catharina, 38, 145/6
Sauveur, de, Johanna, 139
Sauveur, de, L.F., 138
Sauveur, de, Lambert (kerkmeester), 76, 78
Sauveur, de, Lambert (pastoor), 35
Sauveur, de, Lambert, 40, 142, 144/5, 150
Sauveur, de, Lambert, 77, 81, 182/5, 270, 278
Sauveur, de, Maria Anna José, 145
Sauveur, de, Maria Anna José, 183
Sauveur, de, Maria José, 183
Sauveur, de, Marian, 104, 270
Sauveur, de, Marie‑José, 145
Sauveur, de, Mathias (kerkmeester), 76
Sauveur, de, Mathias, 104, 183/4
Sauveur, de, Mathias, 145
Sauveur, de, Melchior Frans (kanunnik), 183
Sauveur, de, Melchior Frans (kanunnik), 40, 145
Sauveur, de, Melchior, 145
Sauveur, de, Melchior, 183
Sauveur, de, Petrus Ernest (canonicus), 77
Sauveur, Lambert, 18
Saverbode, Egidius (proost), 47
Scemmart, ‑‑‑‑‑, 57
Schaap, P. (notaris), 46
Schaepen, Dirk/Maria, 136
Schaepen, Godfr., 295
Schaepkens, H., 293, 297
Schaepkens, Theodoor, 136
Schaesberg, (geslacht), 46
Schaesberg, (kwartier), 54
Schaesberg, (kwartier), 68
Schaesberg, de, Trudi, 51
Schaesberg, Joris, 20
Schaesberg, van, (geslacht), 11, 20
Schaesberg, van, Aleijt, Anna, Catharine (monialen), 20
Schaesberg, van, Anna, 50
Schaesberg, van, Catharina (priorin), 20
Schaesberg, van, Conrad, 20
Schaesberg, van, Francisca, 50
Schaesberg, van, Francisca, Maria, Margareta (monialen), 20
Schaesberg, van, Georg (Joris I), 20
Schaesberg, van, Gerard Johan, 20
Schaesberg, van, Johan (leenman), 80
Schaesberg, van, Margaretha, 50
Schaesberg, van, Michel, 54
Schaesberg, van, Michel, 68
Schaesberg, van, Michiel, 20
Schaesberg, van, Michiel, 50
Schaesberg, van, Willem, 20
Schairs, Anna Catharina/Herman, 123
Schairs, Herman, 125
Schairs, Mat, 122
Schairs, Mathias, 232
Schaloen, (kwartier), 54
Schaloen, (kwartier), 67
Schaloen, van, Anna (kellerin), 50
Schappin, Agnes/Anna, 149
Schappin, Anna Marie/Herman/Lambert, 275
Schappin, H., 152
Schappin, Herman, 148
Schappin, Marian, 152
Schapping, Agnes, 276
Scharis, Hendrik, 165
Scharlier, Jacob, 195
Scharn, van, Anna, 196
Schauts, Leon, 189
Scheepers, Maria, 223
Scheers, Christiaan, 260
Scheffener, Hendrik, 81
Scheffert van Merode, (kwartier), 54
Scheffert van Merode, (kwartier), 68
Scheiffart van Merode, Gertruid, 62/3
Scheiffart, (familie), 61/2
Scheifsberg, van, Herman, 20
Schellardt, M.E., 34
Schellart d'Oppendorff, Maria Anna, 51
Schellart, de, Maria Ernestine, 51
Schellart, de, S.M. (dame), 51
Schellinx, Mees, 211
Schellinx, Mees, 26
Schellinx, Simon, 29
Schenk, (legeraanvoerder), 52
Schenk, (ruiterbendeleider), 109
Schenk, M.H., 120
Schenk, M.H., 243
Schepens, Paul, 144
Schepers, Paul, 182, 184
Scherbach, (burgemeester), 208
Scherpenzeel‑Heusch, de, (baron), 154
Scherpenzeel‑Heusch, van, J.L. (baron), 153
Schertscheyde, Anna (moniale), 37
Schetters, M.J., 215
Schetz van Grobbendonck, Ursula, 47, 62/3
Schiffelaars, Jan, 168
Schiffelaars, Jan, 251
Schiffelaars, Maria Helena, 224
Schijne, de, Goblio, 48
Schillincx (ex Broekhem), Merten, 73
Schillinx, Simon, 31
Schils, Jaspaer, 193
Schindel, van, Maria, 70
Schleijde, van, Catharina, 48
Schleijpen, Peter, 211
Schoenaarts, Elisabeth, 122
Schoenmackers, Goessen, 26
Schoenmaecker, Jan Mathias (notaris), 48
Schoenmaeckers, (erven), 251
Schoenmaeckers, (erven), 57
Schoenmaeckers, (familie), 144, 146
Schoenmaeckers, (familie), 80
Schoenmaeckers, (notaris), 128
Schoenmaeckers, ‑‑‑‑‑, 145
Schoenmaeckers, ‑‑‑‑‑, 174
Schoenmaeckers, Alex. Mathias, 135
Schoenmaeckers, Betzy Walburge, 136
Schoenmaeckers, C., 77
Schoenmaeckers, Christiaan Antoine, 132
Schoenmaeckers, Cornelia, 37, 51
Schoenmaeckers, D.E. Frans, 278
Schoenmaeckers, E.M. Henriëtte, 49
Schoenmaeckers, Elisabeth Walburga, 78
Schoenmaeckers, Elise Walburga, 135
Schoenmaeckers, Elise Walburga, 79
Schoenmaeckers, Emile, 112, 132
Schoenmaeckers, Eugenie Henriette, 132
Schoenmaeckers, Eugenie Maria Henriette, 133
Schoenmaeckers, familie, 3
Schoenmaeckers, Frans (priester), 112
Schoenmaeckers, Frans Arthur, 132
Schoenmaeckers, Gertrude (freule), 41, 53
Schoenmaeckers, Goossen, 211
Schoenmaeckers, Henriette, 133
Schoenmaeckers, J., 174
Schoenmaeckers, J.A.L., 153
Schoenmaeckers, J.M. (notaris), 204, 251
Schoenmaeckers, J.M., 117, 119, 131, 139, 168/9
Schoenmaeckers, Jacob (rechter), 45
Schoenmaeckers, Jacob Ant. Vincent (rechter), 77
Schoenmaeckers, Jacob Hubert, 132
Schoenmaeckers, Jan (kerk‑ en rentmeester), 143
Schoenmaeckers, Jan (maire), 152
Schoenmaeckers, Jan (rentmeester), 41/2
Schoenmaeckers, Jan Balthazar, 135
Schoenmaeckers, Jan Matheus (notaris), 55/6
Schoenmaeckers, Jan Mathias (notaris), 112, 132
Schoenmaeckers, Jan Mathias, 294
Schoenmaeckers, Jan, 35, 43/5, 53, 135, 294
Schoenmaeckers, Jan, 37/8, 40, 70, 73/5, 77/8
Schoenmaeckers, Lodewijk Felix Gerlach, 132
Schoenmaeckers, M.J., 42/4, 251
Schoenmaeckers, Maria Gertrude, 70
Schoenmaeckers, Maria Jeannette, 132
Schoenmaeckers, Maria, 200
Schoenmaeckers, Marie Pauline, 132
Schoenmaeckers, Martin, 43
Schoenmaeckers, Math. Jacques (lic.), 41
Schoenmaeckers, Mathias Jacob, 38, 40, 73/6, 78/9
Schoenmaeckers, Mathias Jacob/Jacques, 135, 144
Schoenmaeckers, Peter, 19
Schoenmaeckers, Walbergia, 169
Schoenmaeckers, Walburga, 146
Schoenmaeckers‑Sleijpen, (echtpaar), 141
Schoenmaeckers‑Sleijpen, M.J., 169
Schoenmakers ‑ Leunissen, P.J, 252
Schoenmakers, Dirk Lucas, 99
Schoenmakers, G., 164
Schoenmakers, Jan, 123, 161
Schoenmakers, Jan, 257
Schoenmakers, Josephine, 248
Schoenmakers, P.J, 252
Schoenmakers, W.J.H., 254
Schoisberch, de, Katharina, 48
Schols, H., 297
Schoorens, Ida, 255
Schöpf, Johan Adam, 23, 28/9
Schoubroek, Hendrik, 208
Schouteten, ‑‑‑‑‑, 229
Schouteten, Elise, 228
Schouteten, Elise, 99
Schouteten, Frans, 152
Schouteten, Lens, 116
Schouteten, Mathias, 120
Schouweren, Anna, 241
Schouweren, Anna/Giel, 117
Schouweren, Giel, 62
Schram, Anna Catharina, 137
Schram, Anna Catharine, 266
Schreurs, (dhr.), 148
Schreurs, Goswin, 186
Schrijen, Harry, 199
Schrijneer, Anna Cornelia, 204
Schrijnemeker, Peter, 179
Schro(e/o)ders, Anna Catharina, 266
Schro(e/o)ders, Anna Maria, 229
Schro(e/o)ders, Anton, 227
Schro(e/o)ders, Arnold, 227
Schro(e/o)ders, Celis, 211, 263
Schro(e/o)ders, Cornelis, 229
Schro(e/o)ders, Elisabeth, 263
Schro(e/o)ders, Emilie, 195
Schro(e/o)ders, Estella, 263, 273
Schro(e/o)ders, Helena, 258, 262
Schro(e/o)ders, Hendrik, 211
Schro(e/o)ders, Jan, 62, 91, 118, 190, 226/7, 229, 266
Schro(e/o)ders, Joannes, 227
Schro(e/o)ders, Leonardus, 260
Schro(e/o)ders, Maria Catharina, 91, 229
Schro(e/o)ders, Maria Elisabeth, 266
Schro(e/o)ders, Maria, 190, 227, 273
Schro(e/o)ders, Mathias, 260, 266, 273
Schro(e/o)ders, Peter, 229
Schro(e/o)ders, Petrus, 273
Schro(e/o)ders, Theo(door), 127, 266, 273
Schro(e/o)ders, Willem (kapelaan), 278
Schro(e/o)ders, Willem, 29, 87, 91, 203, 226, 229, 231, 236, 273
Schro(o)ders, Cornelis, 78, 102
Schroder, Wilhelm, 73
Schroders, Anton, 102
Schroders, Celis, 135, 140
Schroders, Elisabeth, 133
Schroders, Estella, 134
Schroders, Helena, 130
Schroders, Hendrik, 26, 140
Schroders, Jan, 81, 102, 138
Schroders, M.C., 102
Schroders, Willem, 118, 148
Schrooders, Leo, 157
Schroors, Hendrik, 73
Schuijren, van der, C. (notaris), 109
Schull, Marie, 113
Schumacher, A.H.W. (notaris), 203, 206
Schümmer, F.C.H., 175
Schümmer, P.C.H., 297
Schuren, van de, Margareta, 55
Schuren, van den, Jacob, 90
Schuren, van der ‑ Ackermans, W., 236
Schuren, van der, ‑‑‑‑‑, 100
Schuren, van der, ‑‑‑‑‑, 236, 296
Schuren, van der, Aldegonda, 223
Schuren, van der, Aldegonda, 98
Schuren, van der, Alet, 101
Schuren, van der, Alijde, 186
Schuren, van der, Anna Catharina, 223
Schuren, van der, Anna Catharina, 98
Schuren, van der, Anna Elisabeth, 117
Schuren, van der, Anna Elisabeth, 186, 240
Schuren, van der, Anna Gertrude, 188
Schuren, van der, Anna Margareta, 188
Schuren, van der, Anna Maria, 186/7
Schuren, van der, Anna, 186
Schuren, van der, Anna, 99, 112
Schuren, van der, Antoinette, 189
Schuren, van der, Anton, 186
Schuren, van der, Arnold, 113
Schuren, van der, Arnold, 186
Schuren, van der, Bart, 97, 101/2, 159
Schuren, van der, Barth(olomeus), 186, 188, 190/1, 213, 221, 257
Schuren, van der, Catharina, 113, 186
Schuren, van der, Cecilia, 187
Schuren, van der, Christiaan, 118, 188
Schuren, van der, Elisabeth, 129, 160
Schuren, van der, Elisabeth, 186/7, 228, 258
Schuren, van der, Elise, 99
Schuren, van der, Gertrude, 186/7
Schuren, van der, Helena, 125, 129
Schuren, van der, Helena, 234
Schuren, van der, Hendrik Joseph, 189
Schuren, van der, Herman, 188
Schuren, van der, Hubert, 159
Schuren, van der, Hubert, 186, 188, 213, 257
Schuren, van der, Ida, 113
Schuren, van der, Ida, 187, 234
Schuren, van der, J.W. Christ, 162
Schuren, van der, Jacob, 63, 86/8, 186/7, 257, 276
Schuren, van der, Jacob, 99, 152
Schuren, van der, Jan Arnold, 81, 187
Schuren, van der, Jan Pieter, 189
Schuren, van der, Jan Willem Christiaan, 189, 257
Schuren, van der, Jan Willem, 127, 159, 162
Schuren, van der, Jan Willem, 188/9, 250
Schuren, van der, Jan, 111/2, 159
Schuren, van der, Jan, 186/8, 193, 200
Schuren, van der, Jan, 63, 233, 237, 257
Schuren, van der, Jeannette, 189
Schuren, van der, Johan, 186
Schuren, van der, Johanna Elisabeth, 188
Schuren, van der, Johanna Maria, 188
Schuren, van der, Johanna, 112, 125
Schuren, van der, Johanna, 187, 249
Schuren, van der, Joseph, 186
Schuren, van der, Margareta, 108/9, 112, 167
Schuren, van der, Margareta, 233, 242
Schuren, van der, Margaretha, 119, 125
Schuren, van der, Maria Anna, 188/9, 226
Schuren, van der, Maria Catharina, 189
Schuren, van der, Maria Elisabeth, 188
Schuren, van der, Maria Gertrude, 129
Schuren, van der, Maria Gertrude, 188, 258
Schuren, van der, Maria Helena, 188, 258
Schuren, van der, Maria Ida, 131
Schuren, van der, Maria Ida, 187, 260
Schuren, van der, Maria Louise, 189
Schuren, van der, Maria Margareta, 112
Schuren, van der, Maria Margareta, 187/8, 201/2, 250
Schuren, van der, Maria, 112, 165
Schuren, van der, Maria, 186/9, 229, 258
Schuren, van der, Mechtilde, 187
Schuren, van der, Michel, 108
Schuren, van der, Michel, 81
Schuren, van der, Michiel, 111/3, 120, 125, 129
Schuren, van der, Michiel, 187/8, 233, 249, 258
Schuren, van der, Nicolaas, 187
Schuren, van der, Pauline, 189
Schuren, van der, Peter, 113
Schuren, van der, Peter, 187, 250
Schuren, van der, Wilhelm, 187
Schuren, van der, Willem, 182, 186/8, 190/1, 193, 221, 233/4, 237, 251, 258, 263, 276
Schuren, van der, Willem, 97, 101/2, 108/9, 112/3, 125, 129, 135, 152, 159, 169
Schurgers, H.J.H., 295
Schutgens, Willem, 81
Schuyren, van der, Antoinette, 205
Schuyren, van der, erven, 205
Schwartsenberg, (geslacht), 46
Schwartsenberg, de, ‑‑‑‑‑, 116
Schwartsenberg, Maria (subpriorin), 50
Schwartsenberg, Melchior, 83
Schwartsenberg, Willem, 27
Schwertschede, Agnes (subpriorin), 50
Schwertschede, Elisabeth, 50
Scillinx, Simon, 79
Scoesbergh, van, Aleijde, 48
Scott, E.M., 133
Scott, E.M., 49
Selys de Fanson, de, (baron), 251
Selys de Fanson, de, (familie), 89
Selys de Fanson, de, Robert G.E.M., 137
Selys de Fanson, de, Robert, 137
Selys, (familie), 139
Selys, (familie), 89
Selys, ‑‑‑‑‑, 174
Selys, Anna/Clara, 90
Selys, de, (Baron), 135, 241, 295
Selys, de, (baron), 88, 121
Selys, de, ‑‑‑‑, 210
Selys, de, Eduard/Ferdinand, 90
Selys, de, Ferdinand (baron), 137
Selys, de, Florent (baron), 88, 91/2
Selys, de, Florent, 137/8
Selys, de, Ghislain, 137
Selys, de, Ghislaine, 92
Selys, de, Godefroid, 139
Selys, de, Jan, 139
Selys, de, Jean Pierre Robert, 90
Selys, de, Jean Pierre, 90
Selys, de, Jean, 139
Selys, de, Marie Gertrude, 90
Selys, de, Michel, 138
Selys, de, Michiel Francois Antoine, 90
Selys, de, Michiel, 137
Selys, de, Michiel, 88, 91/2
Selys, de, Robert (baron), 137/8, 149
Selys, de, Robert (baron), 88, 90/2
Selys, de, Robert G.E. (baron), 91
Selys, de, Robert Joseph, 90
Selys, de, Thérèse, 137
Selys, de, Thérèse, 92
Selys, Godefroid/Hubert, 90
Selys, Jan, 89/90
Selys, Marie Thérèse, 90
Selys, Michiel (burgemeester), 140
Selys, Michiel, 139
Selys, Michiel, 46, 89/90
Senden, Catharina, 151
Senden, Fien, 171
Senden, Gerard, 151
Senden, H., 115, 297
Senden, Harie, 157
Senden, Hendrik, 151
Senden, Hendrik, 273
Senden, Hubert, 150
Senden, Hubert, 271
Senden, Judith, 151
Senden, Sjeng, 157
Senden, Willem, 35, 151
Severen, de, Katharina (priorin), 48
Sieben, Pie, 157
Sievel, de, Katharina (priorin), 48
Sijben, familie, 44
Sijmons, Gertrude, 115
Sijmons, Gertrude, 239
Silmen, Jos (proost), 47
Silmen, M.J. (proost), 39
Silmen, M.P. (proost), 74, 77
Silmen, Max (proost), 38, 41
Silmen, proost, 40
Silvertand, ‑‑‑‑‑, 102
Silvertand, ‑‑‑‑‑, 229
Simmen, H. (proost), 69
Simons (ex Broekhem), Gelis, 74
Simons, Barbara, 177
Simons, Geert, 94
Simons, Gerard, 212
Simons, Trijn, 211
Sincler, Johanna, 50
Slanghen, Eg., 173
Slanghen, Eg., 295
Sleijpe, van, (mevr.), 130
Sleijpe, van, (ontvanger), 86
Sleijpen ‑ Duchateau, C., 297
Sleijpen (ex Broekhem), Jacob, 74
Sleijpen, (decker), 92
Sleijpen, (familie), 94
Sleijpen, (gezusters), 171
Sleijpen, (hotel), 125
Sleijpen, (hotel), 171, 173, 248
Sleijpen, ‑‑‑‑‑, 96
Sleijpen, A., 297
Sleijpen, A.J.H. (wethouder), 157
Sleijpen, Andreas, 125
Sleijpen, Andreas, 128, 215, 224/5, 248/9, 252
Sleijpen, Andries, 100, 124, 165
Sleijpen, Andries, 218
Sleijpen, Angela, 225
Sleijpen, Anna Elisabeth, 231
Sleijpen, Anna Elise, 215
Sleijpen, Anna Maria, 220
Sleijpen, Anna, 219, 229, 231
Sleijpen, Arnold, 219/220, 263
Sleijpen, Arnold, 96
Sleijpen, Balthazar, 231
Sleijpen, Bartholomeus, 218
Sleijpen, Catharina, 219, 230/1, 273
Sleijpen, Cornelis, 124, 191, 200, 219/220, 233, 263
Sleijpen, Cornelis, 96/7, 135, 151, 160
Sleijpen, Elisabeth, 218/9, 231, 248
Sleijpen, Elisabeth, 96, 124
Sleijpen, Elise, 134
Sleijpen, Elise, 263
Sleijpen, Gabriël (pastoor), 278
Sleijpen, Gerard, 105
Sleijpen, Gerard, 230/1
Sleijpen, Gertruda, 96
Sleijpen, Gertrude, 219/220, 229/230, 263
Sleijpen, Giel, 105
Sleijpen, Giel, 211, 230
Sleijpen, Gossen, 87
Sleijpen, Goswin, 220
Sleijpen, Goswin, 97
Sleijpen, Goswinus, 218/9
Sleijpen, Helena, 149
Sleijpen, Helena, 229, 275
Sleijpen, Hendrik, 73, 263
Sleijpen, Hendrik, 94, 102, 135
Sleijpen, Hubertina, 124
Sleijpen, Ida, 219, 263
Sleijpen, Ida, 96
Sleijpen, Jacob, 189, 212
Sleijpen, Jacob, 94, 101
Sleijpen, Jan Hubert (hulponderwijzer), 93, 225
Sleijpen, Jan Willem, 220
Sleijpen, Jan, 73/4, 91, 125, 211, 215/6, 218, 220, 226, 229/232, 276
Sleijpen, Jan, 95/6, 102, 105
Sleijpen, Joannes, 218/9, 229, 231
Sleijpen, Johanna Catharina, 231
Sleijpen, Jos, 124
Sleijpen, Jos, 215, 248
Sleijpen, Joseph Hubert, 225
Sleijpen, Josephien, 124
Sleijpen, Josephine, 248
Sleijpen, Lens, 211
Sleijpen, M. Ph., 75
Sleijpen, M., 74/6
Sleijpen, M.C.H., 178
Sleijpen, M.S., 38
Sleijpen, Margareta, 70
Sleijpen, Maria Anna, 219, 233, 263
Sleijpen, Maria Anna, 96
Sleijpen, Maria Catharina, 219, 263
Sleijpen, Maria Catharina, 96
Sleijpen, Maria Elisabeth, 225
Sleijpen, Maria Helena, 215, 231
Sleijpen, Maria Hubertina, 215, 248
Sleijpen, Maria Margareta, 225
Sleijpen, Maria Philomena, 263
Sleijpen, Maria Sibille, 135
Sleijpen, Maria Sibille, 73, 78
Sleijpen, Maria Th., 133/4
Sleijpen, Maria, 105, 117, 148, 160
Sleijpen, Maria, 191, 219/220, 223, 231, 240, 263
Sleijpen, Marie (weduwe), 87
Sleijpen, Marten, 230
Sleijpen, Mat, 102, 169
Sleijpen, Mathias, 44, 135, 220
Sleijpen, Mathias, 73, 78
Sleijpen, Mees, 42
Sleijpen, Merten, 211
Sleijpen, Michiel, 229/230
Sleijpen, Nelis, 73
Sleijpen, Nicolaas, 229/230
Sleijpen, Peter, 231
Sleijpen, Pierre, 124, 127
Sleijpen, Pierre, 248, 250
Sleijpen, Pieter, 222
Sleijpen, Reinier, 87, 216
Sleijpen, Reneer, 101
Sleijpen, Renerus, 229/230
Sleijpen, Sibille, 75
Sleijpen, Theodoor (kuiper), 122
Sleijpen, Theodoor, 105
Sleijpen, Theodorus, 231, 248
Sleijpen, Thomas, 133
Sleijpen, Thomas, 263
Sleijpen, Trui, 62
Sleijpen, Willem, 102, 134
Sleijpen, Willem, 189, 220, 229
Sleype, van, (luitenant‑voogd), 82
Sleypen ‑ van de Weijer, ‑‑‑‑‑, 204
Sleypen, Gossen, 86
Sleypen, Jacob, 86
Sleypen, Jan, 87
Sleypen, Margaretha, 53
Sleypen, Theodorus, 203
Slijpe, (mevr.), 48
Slosberg, (familie), 61/2
Smeets, A.M., 138
Smeets, Anna Elise, 188, 233
Smeets, Anna Maria, 266
Smeets, Barbara, 118, 163
Smeets, Catharina, 118
Smeets, Elisabeth, 109, 112
Smeets, Elisabeth, 234
Smeets, Elise, 108
Smeets, Frans, 95
Smeets, Hubert, 216
Smeets, Ida, 118, 163
Smeets, J., 143
Smeets, Jan (montfortaan), 278
Smeets, Jan Hendrik, 123, 168
Smeets, Jan Hendrik, 252
Smeets, Jan Servaas, 99, 123
Smeets, Jan Servais, 224
Smeets, Jan, 118, 123, 163
Smeets, Jan, 216, 252
Smeets, Jos (montfortaan), 278
Smeets, Jos, 106
Smeets, Jos, 145
Smeets, José, 249
Smeets, Judith, 118, 163
Smeets, Maria Catharina, 163
Smeets, Maria Catharina, 230
Smeets, Maria, 127
Smeets, Maria, 250
Smeets, P., 128
Smeets, Tijs (kerkmeester), 78
Smeets‑Tonne, Jan, 125
Smeijsters, Maria Catharina, 189
Smid, M., 100
Smismans, Margareta, 200
Smisse, van der, Edmond, 171
Smit, de, Jan, 211
Smits van Hatert, (jonkvrouwe), 268
Smits van Hatert, E. (jkvr.), 154
Smits, Hendrik, 151
Smitsman, Len[art], 86
Smitsmans, Cornelia, 231
Smitsmans, Jan Willem, 216
Smitsmans, Len, 87
Smitsmans, Leonard, 216
Smitsmans, Willem, 95
Smulders, Maria, 134
Smulders, Maria, 263
Snackers, Geurt, 112
Snackers, Geurt, 238
Snackers, Hendrik, 253
Snackers, Jan (schoolmeester), 91
Snackers, Jef, 157
Snackers, M.G., 164
Snackers, Peter, 112
Snackers, Peter, 238
Snellings, Maria Joanna, 227
Snoij(e), (de), (burggraaf), 42, 45
Snoij, Jean‑Charles, 41
Snoije, (raadsheer), 105
Snoye van d'Oirzele, J. Ch. (burgemeester), 100
So(e)mers (ex Berg), ‑‑‑‑‑, 196
Sochlet, M. (kapelaan), 41
Soiron, (de heer), 39
Sombreff, familie, 139
Somers, Catharin, 137
Somers, Dir(i)k, 107, 266
Somers, Dirk, 137/8
Somers, Elisa, 138
Somers, Elisabeth, 124, 127, 149
Somers, Elisabeth, 248, 250, 266
Somers, Elise, 137
Somers, Gerard, 124
Somers, Hendrik, 242
Somers, Jacob, 137
Somers, Jan (paardenknecht), 96
Somers, Jan, 137/8, 148/152
Somers, Jan, 63, 86/7, 92, 274
Somers, Joanna, 273
Somers, Johanna, 148
Somers, Leo Hubert, 198
Somers, M.C., 138, 148
Somers, Maria Josephina Philomena, 198
Somers, Maria, 149
Somers, Marten, 148
Somers, Martin(us), 273
Somers, P(eter) (blokbreker), 145, 242, 273
Somers, Peter, 137, 148
Somers, Theo(dorus) (kerkmeester), 77/8
Somers, Willem, 81
Soons, Elisabeth/Lambert, 116
Sourke, Merten, 135
Sourke, Merten, 73, 263
Spee, (kwartier), 54
Spee, (kwartier), 68
Spee, ‑‑‑‑‑, 100
Spee, ‑‑‑‑‑, 225
Spee, Catharina, 50
Spee, de, Reinier, 116
Spee, van, Catharina, 52
Spee, van, Willem (jhr.), 109
Spee, van, Willem, 21, 110
Spee, van, Willem, 52
Speessen, ‑‑‑‑‑, 145, 193, 268
Speessen, Aart, 87
Speessen, Adelgonda, 254
Speessen, Agnes, 136, 152
Speessen, Agnes, 274, 276
Speessen, Albert, 164
Speessen, Albert, 254
Speessen, Anna Catharina, 274
Speessen, Anna Maria, 253
Speessen, Arnold, 134, 136, 152
Speessen, Arnold, 263, 274
Speessen, Catharina, 134, 149
Speessen, Catharina, 263, 275
Speessen, Dionisius, 274
Speessen, Elisabeth, 274
Speessen, Gertrude, 164
Speessen, Gertrude, 254, 275
Speessen, Helena, 253, 274
Speessen, Hubert Willem, 274
Speessen, Hubert, 254
Speessen, Ida, 130, 137
Speessen, Ida, 260, 274
Speessen, J.H., 128
Speessen, Jan Hubert, 152, 163
Speessen, Jan Hubert, 254, 274/5
Speessen, Jan Joseph, 253, 274
Speessen, Jan Peter, 253
Speessen, Jan, 126, 128, 169, 253/4, 274/5
Speessen, Jan, 152, 163/4
Speessen, Johan, 274
Speessen, Joseph, 254, 274
Speessen, Leon. Hubert, 254, 274
Speessen, M., 139
Speessen, M.H., 105
Speessen, Maria Agnes, 253/4, 274
Speessen, Maria Catharina, 253, 256, 274
Speessen, Maria Helena, 230, 254
Speessen, Maria Johanna, 253
Speessen, Maria, 150/2, 163
Speessen, Maria, 253/4, 274
Speessen, Martha, 151
Speessen, Martin Hubert, 274
Speessen, Martinus, 274/5
Speessen, Mathias, 128
Speessen, Nijst, 81, 274
Speessen, Paulus, 274
Speessen, Willem Dionisius, 274
Speessen, Willem, 126, 128, 253, 271, 274/5
Speessen, Willem, 151, 161, 164
Speetjens, Willem, 234
Spierts, Hendrik, 219
Spies van Sweijnheim, Daniel, 51
Spies, Daniel, 108
Spies, Daniel/Jacobus (jhr.), 33
Spijkers, E., 217
Spragnis, de, Charles, 59
Sprengnis, de, Charles, 179
Sprewart, de, (familie), 60
Sprewart, Mechtilde, 46
Spronck, (professor), 93
Spronck, ‑‑‑‑‑, 276
Spronck, Andreas (onderwijzer), 161
Spronck, Andreas, 93, 272
St. Fijt, ‑‑‑‑‑, 106
St. Fijt, van, Anna Gertrude, 255/6
St. Fijt, van, Anna Gertrude/Constance/Elisabeth, 161
St. Fijt, van, Catharina, 257
St. Fijt, van, Frans, 256
St. Fijt, van, Frans/Gerard, 161
St. Fijt, van, Gerard, 256
St. Fijt, van, Gertrude, 161, 163
St. Fijt, van, Gertrude, 257
St. Fijt, van, Jan Hendrik, 256/7
St. Fijt, van, Jan Hendrik/Jan Peter, 161
St. Fijt, van, Jan Peter, 256
St. Fijt, van, Jan Willem (cand. notaris), 128
St. Fijt, van, Jan Willem, 151, 161
St. Fijt, van, Jan Willem, 257, 272/3
St. Fijt, van, Jan, 161/Johan (veldwachter), 161
St. Fijt, van, Jan, 256
St. Fijt, van, Joanna Catharina, 256
St. Fijt, van, Johan (veldwachter), 256
St. Fijt, van, Johanna Catharina/Joseph, 161
St. Fijt, van, Joseph, 256
St. Fijt, van, Julia, 151, 161
St. Fijt, van, Julia, 272
St. Fijt, van, Maria Agnes Elise, 272
St. Fijt, van, Maria Catharina, 256
St. Fijt, van, Maria Elisabeth, 256
St. Fijt, van, Maria Josephina, 256
St. Fijt, van, Maria Sophie Constance, 272
St. Fijt, van, Maria, 161
St. Fijt, van, Maria, 256, 272
St. Fijt, van, Marie Catharina/Marie José, 161
St. Fijt, van, Pauline, 272
St. Fijt, van, Pauline/Rosalie/Sophia, 161
St. Fijt, van, Rosalie, 272
St. Fijt, van, Sophie, 257
St. Fijt, van, Willem (herbergier), 169
St. Fijt, van, Willem (veldwachter), 126
St. Fontaine, Catharina, 54
St. Fontaine, Catharina, 67
St. Gerlach, van, Serclis, 74
St. Truiden, van, Joannes (abt), 30
Stallenbergh, ‑‑‑‑‑, 21
Stallenbergh, Hendrik, 34
Standaert, M.C., 51
Stas (ex Maastricht), F., 116
Stas von Werden, A.H., 208
Stas, Al., 208
Stas, Jan (vicaris), 18
Stassen (ex St. Gerlach), Willem, 86
Stassen, ‑‑‑‑‑, 174
Stassen, ‑‑‑‑‑, 296
Stassen, Adelheid (Alette), 190
Stassen, Agnes, 132, 160
Stassen, Agnes, 178
Stassen, Agnes, 191/2
Stassen, Agnes, 233
Stassen, Alet, 102, 159
Stassen, Alette, 101
Stassen, Alette, 186, 190/1, 193, 257
Stassen, Andreas, 137
Stassen, Andreas, 193, 266
Stassen, Anna Catharina, 101, 163
Stassen, Anna Catharina, 190/3, 255
Stassen, Anna Elisabeth, 191
Stassen, Anna Maria, 191/3
Stassen, Anna, 102, 138
Stassen, Anna, 266
Stassen, Anton, 101, 103
Stassen, Anton, 87/8, 126, 190/3, 227/8, 233, 252
Stassen, Antoon, 118, 160, 163
Stassen, Antoon, 86
Stassen, Arnold, 190/1, 219, 228, 233, 263
Stassen, Arnold, 96/7, 101, 160
Stassen, Casemir, 104
Stassen, Casenius, 135
Stassen, Casimir, 191, 227, 233, 265
Stassen, Caspar, 253, 266, 275
Stassen, Casper, 137/8
Stassen, Catharina, 101/2, 104, 160
Stassen, Catharina, 190/1, 228
Stassen, Cornelis, 100
Stassen, Cornelis, 192/3, 228
Stassen, Elisabeth, 101, 118, 150
Stassen, Elisabeth, 118, 177, 189/190
Stassen, Elise, 229
Stassen, Elise, 94
Stassen, Frans, 192
Stassen, Frederik, 189
Stassen, Gerardine, 138
Stassen, Gerardine, 266
Stassen, Gertrude, 101
Stassen, Gertrude, 189
Stassen, Godefroid, 193
Stassen, Helena, 101/2, 104, 160
Stassen, Helena, 190/1, 193, 227, 233
Stassen, Hendrik, 235, 266
Stassen, Herman Otto, 192
Stassen, Herman, 160, 169
Stassen, Herman, 59/60, 191/2, 233, 251
Stassen, Ida, 148
Stassen, Ida, 273
Stassen, Jacob, 163
Stassen, Jacob, 255
Stassen, Jan Arnold, 192
Stassen, Jan Jos, 225
Stassen, Jan Mathias, 160
Stassen, Jan Mathias, 192
Stassen, Jan, 189, 211, 253, 266
Stassen, Jan, 26, 101, 138
Stassen, Johan, 190
Stassen, Johanna Catharina, 192
Stassen, Johanna Maria, 192
Stassen, Johanna, 118
Stassen, Johan‑Willem, 191
Stassen, Jos Willem, 191
Stassen, Laurens, 192
Stassen, Leonardus, 266
Stassen, Margareta, 101/2, 104
Stassen, Margareta, 190/1, 229
Stassen, Maria Agnes, 160
Stassen, Maria Agnes, 192/3, 227, 262
Stassen, Maria Anna, 192, 198, 253
Stassen, Maria Catharina, 118
Stassen, Maria Catharina, 192
Stassen, Maria Elise, 192/3
Stassen, Maria Helena, 118, 160
Stassen, Maria Helena, 191/2
Stassen, Maria Ida, 192
Stassen, Maria Josephine, 191
Stassen, Maria Regina, 160
Stassen, Maria Regina, 192
Stassen, Maria Sibilla, 193
Stassen, Maria, 101/2, 161
Stassen, Maria, 189/192, 256
Stassen, Marie Agnes, 102
Stassen, Martina, 192
Stassen, Mathias, 100/1, 160, 164, 169
Stassen, Mathias, 189/193, 251, 253, 256
Stassen, Mees, 211
Stassen, Mees, 26
Stassen, Merten, 138
Stassen, Merten, 189, 268
Stassen, Nicolaas, 161
Stassen, Nicolaas, 257
Stassen, Peter (rentmeester), 101
Stassen, Peter Anton, 192
Stassen, Peter Antoon, 165
Stassen, Peter Nicolaas, 193
Stassen, Peter, 26, 101, 137, 139, 146, 150
Stassen, Peter, 73, 189/193, 222, 228, 252, 269
Stassen, Petrus, 192
Stassen, Reneer, 138, 149
Stassen, Renerus, 137
Stassen, Renerus, 266
Stassen, Willem
Stassen, Willem, 101/4, 108, 112, 118/9, 150, 159/160, 165, 168/9
Stassen, Willem, 58/9, 62/3, 75, 87/8, 178, 188/193, 222, 227/8, 233, 238, 241, 251
Stassen‑Coolen, Maria Margareta, 191
Stassen‑Gijsen, ‑‑‑‑‑, 137
Stei(j)n, van der, (proost), 28, 114
Steijn, van der, (proost), 22, 96, 124, 207, 239
Steijns, Elisabeth, 228
Steijns, M.C., 273
Steijns, Martin (kwekeling), 93
Steijns, Willem, 228
Stein, van der, Jan Barth. (proost), 47
Steiner, von, M.S. (freule), 124
Steinfeld, van, Rinchart (proost), 47
Steins, Anton Lambert, 273
Steins, Gertrude, 254
Steins, Helena, 254, 273
Steins, Jan Arnold, 273
Steins, Jan, 254
Steins, Karel, 254
Steins, Maria Martin Leonard, 273
Steins, Peter, 163
Steins, Peter, 254
Steins, Theo, 254
Steins, Theodoor, 148
Steins, Theodorus, 273
Steins, Willem, 99
Stercke, Merten (pastoor), 71
Stercken, Hendrik, 211
Stercken, Merten, 33, 142
Stevens, (hotel), 215
Stevens, ‑‑‑‑‑, 212
Stevens, Albert, 215
Stevens, Anna, 134
Stevens, Antoinet, 215
Stevens, Catharina, 215
Stevens, Christiaan, 215
Stevens, Christine, 215
Stevens, Elisabeth, 215
Stevens, Frans, 120, 215
Stevens, Helena, 215
Stevens, Hubertine, 215
Stevens, Jan, 215
Stevens, Jan/Martin, 95
Stevens, Johan, 215
Stevens, Jos, 215
Stevens, Josephine (religieuse), 215
Stevens, Martin, 172, 212, 215
Stevens, Nicolaas, 212
Stevens, Philomena, 215
Steyns, P., 200
Stier, de, Marie, 139
Stijfs, (kinderen), 178
Stijfs, Gertrude, 177
Stille, M.J.Ph./P., 133
Stock, van, (licentiaat), 109
Stokheijm, van, Dirk, 17
Stomme, (kwartier), 68
Stommen, (kwartier), 56
Storms de Montfort, Maria Anna, 133
Storms de Montfort, Maria Anna, 49
Stoute, de, Karel, 18
Stoute, de, Karel, 9
Stoute, de, Philips, 16
Straatman, G., 56
Straatmans, Gregoir, 132
Strabach, (familie), 112
Strabach, (familie), 51
Strabach, à, Frerard (religieus), 110
Strabach, van, (Heren), 108
Strabach, van, Catharina, 108/9
Strabach, van, Catharina, 51/2
Strabach, van, Diederick, 108/9
Strabach, van, Dirik (jonker), 211
Strabach, van, Dirk (burgemeester), 108
Strabach, van, Dirk (burgemeester), 51
Strabach, van, Dirk (Diederik), 52
Strabach, van, Dirk (jhr.), 26
Strabach, van, Dirk (leenman), 80
Strabach, van, Dirk, 50
Strabach, van, Gertrude, 108
Strabach, van, Hendrik, 108
Strabach, van, Hendrik, 23, 29, 50/1
Strabach, van, Jan (ridder en schepen), 108
Strabach, van, Jan (ridder), 110
Strabach, van, Jan, 278
Strabach, van, Jan, 53, 55
Strabach, van, Johan (jhr.), 29
Strabach, van, Johan, 50, 52
Strabach, van, Johanna, 108/9
Strabach, van, Johanna, 52
Strabach, van, Margareta (kloosteroverste), 110
Strabach, van, Margareta, 108, 110
Strabach, van, Margareta, 50/1
Strabach, van, Maria, 21, 109
Strabach, van, Maria, 52/3
Strabach, van, Michiel (kanunnik), 108
Strabach, van, Michiel (kanunnik), 50
Strabach, van, Michiel, 278
Strabach, van, Michiel, 50
Strabach, van, Susanna, 109
Strabach, van, Susanne, 52
Strabach, van, Walraaf (burggraaf), 108
Strabach, van, Walraaf (jhr.), 51/2
Strabach, van, Willem (jhr.) (stadshelder), 50
Strabach, van, Willem (stadhelder), 49
Strabach, Wijngarts (mr.), 26
Strabeek, de, Gertrude, 50
Strabeek, van, Dirk, 21
Strecken, Merten, 26
Strijthagen, (familie), 112
Strijthagen, (familie), 51
Strijthagen, (geslacht), 46
Strijthagen, (kwartier), 54
Strijthagen, (kwartier), 68
Strijthagen, Catharina/Maria/Margareta (monialen), 21
Strijthagen, van, ‑‑‑‑‑, 109
Strijthagen, van, Anna, 109
Strijthagen, van, Anna, 17, 21, 52
Strijthagen, van, Catharina, 21
Strijthagen, van, Catrijn, 49
Strijthagen, van, Jan, 265
Strijthagen, van, Johan (jhr.), 81, 110
Strijthagen, van, Johan I, 17
Strijthagen, van, Johan, 109
Strijthagen, van, Johan, 21/2, 52
Strijthagen, van, Maria, 21, 68
Strijthagen, van, Maria, 49, 54
Strijthagen, van, Wilhelmina, 109
Strijthagen, van, Wilhelmina, 21
Strijthagen, van, Willem, 17, 62
Strijthagen, Willem, 19, 21
Stroebach, van, Hendrik, 31
Stroebeek, de, Gertrude, 50
Stroeijff de Oppenhoven, Seigneur, 116
Stroeten, van de, Margareta (priorin), 49
Stroeten, van der, Margareta (priorin), 21
Strommenger, (stamboom), 174
Strommenger, ‑‑‑‑‑, 296
Strommenger, Agnes, 115
Strommenger, Jan Albert, 116
Strommenger, Jan Albert, 240
Strommenger, Martin, 115
Strommenger, Martin, 240
Struver van Hulsberg gen. Schaloen, (ridderschap), 47
Struver van Hulsberg gen. Schaloen, van, Johan (jhr.), 15/6
Struver van Hulsberg, Arnold (edelman), 8
Stuers, de, (generaal), 66
Stuers, de, Vict. (jhr. mr.), 66
Suijlen, Jan (hovenier), 81
Suijskens, Johanna, 102
Surlet, de, ‑‑‑‑‑, 59
Suskens, Lauren, 248
Suskens, Laurens/Maria, 126
Suskens, Maria, 149
Suskens, Maria, 248, 271
Susteren, van, vrouwe, 73
Suto, Lambert, 15
Suyskens, Isabella, 44
Swalmen, van, Werner, 69
Swartsenberch, van, Albertine (abdis), 50
Swartsenburgh, Agnes (subpriorin), 49
Sweertschijde, Agnes (subpriorin), 49
Swelschen, Maria, 70
Swelsen, Anna Maria, 120
Swelsen, Anna, 135
Swelsen, Catharina, 195
Swelsen, Cornelia, 227
Swelsen, Marie, 53
Swertschije, Agnes (moniale), 23
Swildens, Baltus, 276
Swildens, Jan (schoolmeester), 226
Swildens, Jan, 100
Swildens, Jan, 225
Swilders, Johanna, 208
Symons, Gertrude, 207
Systermans, Leo, 278

 

 

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach