Index op illustraties
Publicaties 'Houthems Verleden' (ZWART) en 'Echo's uit Houthems Verleden' (ROOD)


Aantekeningen over familie Selys 1632, 140
Baronnen Florent, Michel en Robert de Selys, 88
Bekentmaeckinge (aankondiging van zitdag in 1765), 4
Bidprentje Albert Corneli, 80
Bidprentje baron Ferd. de Woot de Trixhe, 80
Bidprentje Borman, de P.A., 282
Bidprentje Corneli, Albert, 136
Bidprentje Corneli, Jos. Charles François Jacques 136
Bidprentje Geuskens, Jan Lambert, 279
Bidprentje Geuskens, Paulus Hubertus 282
Bidprentje Kesteren, van A, 282
Bidprentje Ruys van Beerenbrouck, Jhr. J.P.M. 279
Bidprentje Schoenmaeckers, E.Walburgis, 136
Bidprentje Vrecken, van der Paul, 104
Bidprentje Widdershoven, Maria Josepha 281
Bidprentjes St. Gerlach (o.a. anno 1737), 28, 61
Boekband 'Vie et Miracle S. Gerlace', 1735, 45
Boekje 'Vie et Miracle' S. Gerlace (1735), 22
Boerderij Ronckers (Habetsleen), 137
Boerderijen St. Gerlach, 110
Borstbeeld Gerlachus (44 cm hoog, zilver; 1704), 31
Calvariënberg, achter 'de Kluis', 56
Copie handtekeningen monialen St. Gerlach, 68
Copie handtekeningen onder akte 1687, 151
Copie staat van voormalige kloostergoederen (1797), 73
Copie van oude registerinschrijving, 33
De schutters van Houthem, 158
Devotieprentje H. Gerlacus Eremyt, 24
Devotieprentje St. Gerlacus Eremyt, 64
Devotievaantje St. Gerlachus, 13
Eerste bladzijden 'Vie et Miracle S. Gerlace', 1735, 52
Fanfare St. Gerlach 1930 (met namen der leden), 157
Fanfare St. Gerlach 1930, 156/7
Fanfare St. Gerlach, 123
Fanfare St. Gerlach, 163
Foto 25‑jarig bestaan Boerenleenbank in 1938, 259
Foto Brassband St. Gerlach, 174
Foto bruggetje over de Geul te Geulhem, 89
Foto 'De bekende monumentale hoeve (­Broers), 244
Foto echtpaar Jan Willem van St. Fijt‑Kusters, 272
Foto fanfare St. Gerlach (ca. 1900??), 156
Foto fanfare St. Gerlach met voorzitter J. Philippens, 285
Foto Fanfare St. Joseph te Broekhem (1938), 175
Foto Gerlachuskapel, 185
Foto Geulhemerbrug, 209
Foto Geulhemerweg met watermolen, 280
Foto grotwoning Geulhemerweg, 117
Foto grotwoningen in de vorige eeuw, 284
Foto hoeve 'Ronde Bos', eerst jagerswoning, 293
Foto hoofd der school Delissen met medewerkers, 164
Foto huis Frijns in de Klaterstraat, 231
Foto huis van de Weijer, 206
Foto Huize de Selys, 210
Foto Huize Gurtsenich, 99
Foto Huize Strabeek, 111
Foto Huize Vroenhof in 1928 als klooster, 269
Foto interieur St. Gerlachuskerk, 142
Foto kapel Calvariënberg, 119
Foto kasteel St. Gerlach met de hoeve (pandhof), 283
Foto landgoed 'de Oude Pastorije', 130
Foto landgoed 'de Oude Pastorije', achterzijde, 131
Foto Mariakapel Broekhem, 119
Foto Mevr. E. Corneli-Raikem op kasteel St. Gerlach, 85
Foto Mevr. Elise Corneli‑Raikem, 82
Foto openluchttheater Valkenburg, 175
Foto oud huis Boreas (afgebroken in 1938), 249
Foto oud schuttershuis in 1723, 128
Foto overgave 1944, 163
Foto processie, 285
Foto schooljeugd 1910, 164
Foto schooljeugd 1920, 165, 288
Foto schooljeugd 1926, 166
Foto schooljeugd ca. 1880, 93
Foto schutterij (defilé), 129
Foto schutterszilver, 129
Foto St. Martinuskapel, 281
Foto St. Martinuskerk (Vroenhof), 1928, 72
Foto stamhuis Geuskens, 243
Foto station Houthem St. Gerlach, 155
Foto Strabeek in de winter, 225
Foto Theo Schrooders, schutterskoning in 1957, 127
Foto tombe St. Gerlach vóór de restauratie, 277
Foto villa "de Kluis", 267
Foto Villa Flora, 210
Foto voetbalclub Iason 1936, 286
Foto voetbalclub Iason 1948, 286
Foto woning Moobers, voorheen Caldenborch-bezit, 181
Foto woning Philippens, 152
Foto woonhuis Meex, 239
Foto zangvereniging Orphée, 158
Foto zijaanzicht St. Gerlachuskerk, 141
Foto's schutterij St. Martinus, 287
Foto's: restanten van de oude parochiekerk, 1928, 68
Fragment fresco kerk St. Gerlach, 93
Geulbruggetje te Geulhem, 166
Gevelsteen (1652) met wapen van abdis Maria van Hulsberg‑Schaloen, 12
Gezicht op Kerk en Klooster. Aquarel van J. van Dijk einde 18e eeuw, 13
Gezicht op kerk en klooster. Aquarel van J. van Dijk einde 18e eeuw, 25
Grafmonument van H. Gerlach, anno 1783, 56
Grafsteen der familie van Meeuwen, 51
Grafsteen in kerk van St. Gerlach, 55
Grafsteen schout Frans Caldenborch, 60
Grafsteen van de familie van Meven, 112
Gravure P. van der Vrecken, 103
Gravure P. van der Vrecken, 44
Gravure van stad Luik, 47
Haardsteen met wapen landgoed de Heek, 47
Handtekeningen onder akte van 9 augustus 1771, 39
Het Caldenborchs voetpad, 128
Hoeve Croon in St. Gerlach, 114
Hotel het Geuldal, 107, 121
Hotel Reijnders te Houthem, 103
Hotel Sleijpen (1915), 124
Hotel van de Wijer (1905), 127
Huis Carolus Boreas, 105
Huis Frijns, 164
Huize Gurtsenich, de vroegere woning van graaf van der Vrecke, 37, 43
Huize Strabeek, 54
Interieur kasteel, 91
Interieur kerk St. Gerlachus door van Gulpen (1870), 39
Jhr. Mr. P.T. van der Maesen de Sombrefff, 58
Kaart omgeving Henri‑Chapelle, 61
Kaart van de Heerlijkheid Valkenburg ca. 1700, 98
Kapel van St. Gerlach 1869, 86
Kasteel en kerk (wintersfeer), 84
Kasteel Strabeek, 57
Kelk geschonken door Isabella de Ravenschot, 53
Kleurenfoto: altaaraanzicht St. Gerlachuskerk, 147
Kleurenfoto: fresco 'H. Gerlachus bij de Waterput', 23
Kleurenfoto: interieur, zuidwand, St. Gerlachuskerk, 150
Kleurenfoto: schilderij bekering van St. Gerlachus, 148
Klooster c.q. landgoed Vroenhof 1905, 147
Koepelgrot te Geulhem, 170
"Kuijper‑kaartje" van de gemeente Houthem, 32
Landgoed de "oude Pastorije", 48
Landkaart De Vroenhof, 153
Lijst cijnsplichtigen, 24
Luchtfoto Holswick, 155
Luchtfoto 'Holswick', 94
Luchtfoto kasteel en kerk, 76
Luchtfoto van klooster tot kasteel, 134
Luchtfoto van landgoed 'De Heek', 97
Middeleeuwse strijder, 8
Monumentale hoeve (Broers), 120
Mr. Frans Erens, 132
Oliebusjes van pastoor J.A. Philippens, 53
Oorkonde behorende bij de relieken van St. Gerlach, 151
Oorkonde van Adolf aartsbisschop van Keulen (1202), 4
Oorkonde van Adolf aartsbisschop van Keulen anno 1202, 14
Opdracht tot vernieuwing van de Geulbrug anno 1575, 30
Orphée vóór 1903, 106
Oude parochiekerkje op 'De Vroenhof', 1928, 36
Plattegrond Broekhem, 95
Plattegrond Houthem (dorp), 133
Plattegrond kloostercomplex (18e eeuws), 26
Plattegrond Onderstestraat, 159, 162
Plattegrond 'Oude Kerk', 34
Plattegrond St. Gerlach, 100, 109, 114, 124
Plattegrond Strabeek, 99, 104
Plattegrond Vroenhof, 103, 130
Plattegrondtekening Broekhem, 214
Plattegrondtekening 'Camp' van St. Gerlach, 246
Plattegrondtekening met veld‑ en straatnamen, 291
Plattegrondtekening St. Gerlach, 236
Plattegrondtekening Strabeek, 221
Plattegrondtekening Vroenhof, 264, 267
Portetfoto Baron Robert de Selys, 138
Portetfoto kleinzoon Robert, Baron de Selys, 138
Portetfoto zoon Florent, Baron de Selys, 138
Portetfoto zoon Michel, Baron de Selys, 138
Portret van generaal‑majoor A.P.P.C.R. de Ceva, 58
Prentbriefkaart cafe het Somersplein met toegang naar de uitzichttoren, 170
Prentbriefkaart dorpsgezicht Houthem, 236
Prentbriefkaart Gerlachuskapel en smederij, 255
Prentbriefkaart 'Gezicht op Houthem (Z‑L)', 123
Prentbriefkaart gezicht op Houthem en Geuldal, 199
Prentbriefkaart heide te Houthem St. Gerlach, 121
Prentbriefkaart hotel Cuijpers‑Linssen te Houthem, 168
Prentbriefkaart hotel Curfs‑Couvreur te Houthem, 172
Prentbriefkaart hotel gesticht door Martin Stevens, 172
Prentbriefkaart hotel Het Geuldal te Houthem, 171
Prentbriefkaart hotel Reijnders te Houthem (woning Cerfontaine), 170
Prentbriefkaart hotel Sleijpen (1915) te Houthem, 171
Prentbriefkaart hotel Sleijpen, 173
Prentbriefkaart hotel Van de Weijer (1903) te Houthem St. Gerlach, 169
Prentbriefkaart Koningswinkelbrug te Valkenburg, 121
Prentbriefkaart watermolen Geulhem, 167
Prentbriefkaart waterval in de Geul, 167
Prentbriefkaart: blik vanaf Berg op Geulhem, 260
Priesterkoor in de kerk van St. Gerlachus, 39
Processievlaggetje uit de 18e eeuw, 33
Proostdij St. Gerlach, 9
Relieken van St. Gerlach, 145
Rotspartij (en 'kleine bazar') te Geulhem, 113
Rotspartij Geulem, 166
Ruïne Burcht Valkenburg, 7
Ruiterzegel van Reinoud J, heer van Monschau en Valkenburg, 2
Sauvegarde van Ferd. Hertog van Braunschweig, 65
Sauvegarde van Francisco de Moncada, markies van Aytona, 66
Sauvegarde van Henrick, Prins van Oranje, 67
Schepenzegel (parochie S. Martinus van Houthem), 29
Schets van een 17e eeuwse hoeve, 143
Schilderij boerderijbinnenplaats, 184
Schilderij huis Frijns, thans kleuterschool, 254
Schilderij oude hoeve aan de Pasweg (in 1928 gesloopt), 141
Schilderij van smederij P.G. Philippens (1903), 245
St. Gerlachus put, 30
St. Maartenshoeve (Vroenhof), 131
Stamhuis Geuskens, 119
Stamhuis van de Weijer, 165
Station Houthem St. Gerlach ca. 1900, 115, 168
Strabeek in de winter, 99
Tekening bevrijdingsimpressie, 159, 161
Tekening brug over de Geul, Geulhem, 232
Tekening Carrée of Habetsleen te Houthem, 183
Tekening castellum de Grobbendonck, 63
Tekening geboortehuis M. Helena Munnix, 98
Tekening geboortehuis M.Helena Munnix, 220
Tekening grafsteen Wolter van Hoensbroeck, 62
Tekening kasteel Crèvecoeur te Battice, 59
Tekening kasteel van Geulle, 63
Tekening Kerk St. Gerlach met pastorie, 66
Tekening meisje aan waterput, 114
Tekening Norbertinessenklooster (van Gulpen?), 60, 139
Tekening oude woningen Broekhem, 94, 98
Tekening plattegrond kasteelomgeving, 78
Tekening proostdij van Meerssen, 26
Tekening van eerste huis van Broekhem, 212
Tekening van Maartenshoeve (afgebroken in 1930), 261
Tekening van oude woningen in Broekhem, 213
Tekening van St. Gerlach, 6
Tekening woning Sleijpen, 96
Tekening woning Sleijpen‑Roebroeck‑Willems, 218
Toegang naar de uitzichttoren te Geulhem, 170
Vakwerkschuur uit 1834, 169
Villa de Kluis, 154
Villa Neijs, 162
Wapen op grafsteen Wijnants, 45
Wapentekening ........., 135
Wapentekening Corneli, 135
Wapentekening Corneli, 79
Wapentekening de Sauveur, 142
Wapentekening Habets, 142
Wapentekening Habets, 182
Wapentekening heren van Strabach, 50
Wapentekening van Caldenborch, 176
Wapentekening Wijnants, 41/2
Wapentekening Wijnants, 99
Wapentekeningen Streithagen en von Goer, 20
Watermolen Geulhem, 40
Waterval in Geul, 15
Woning Jos Ackermans, 116
Zegel St. Martinusparochie, 79
Zegels van klooster St. Gerlach, 64
 
   

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!