Nederlandse vlag              Welkom op de homepage  van                 
Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging
 

 Privacyverklaring

 

   E-mail

Bijgewerkt op 6 december 2021
Het is vandaag

ANBI  

Adverteerders

 

                          

Snelmenu

bidprentjes inwoners 1665 inwoners 1796 lijst pastoors.. Charles Eijck verenigingsblad

Vind ons op Facebook en Twitter!

      
en ... reageer en discussieer mee


Openstelling archiefruimte heemkundevereniging
(Parochiezaal bij de kerk)

Iedere 1e maandag van de maand
van 10.00–12.00 uur en op de 3e donderdag
van de maand  van 19.30–21.30 uur.
Met uitzondering van de zomermaanden.Maandag 8  en 15 november 10.00 uur – 12.00 uur
Donderdag 25 november 19.30 uur – 21.30 uur

Maandag 6 december 10.00 uur – 12.00 uur
Donderdag 23 december 19.30 uur – 21.30 uur


ZOEKEN IN ARTIKELENBESTAND  
Bijgewerkt tot 13-9-2021Dè vraagbaak over alles wat u over Houthem, Broekhem of Geulhem wil(de) weten.
Zoek in ons artikelenbestand met 20.635 tijdschrift- en krantenartikelen,
Samengesteld door Fons Heijnens.

Zoek eens iets op in dit bestand en u zult versteld staan wat u
allemaal kunt vinden.

Onze website is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed en opgenomen in het Nationaal Register Webarchieven.


14-11-2021

 

Fotografische impressie van de officiële onthulling van het informatiebord en de Romeinse mijlpaal

       

            

    

klik op de foto voor een vergroting

Met dank aan Camille Oostwegel en John Boreas

 
6-11-2021
Reconstructie Via Belgica in Houthem–St. Gerlach zaterdag 13 november onthuld

Rond 14.00 uur zal wethouder Remy Meijers door het onthullen van een informatiebord en een Romeinse mijlpaal de replica van de Via Belgica (schuin tegenover Burgemeester Quicx, Coffee & More) voor het publiek openen.
Hij wordt daarbij geassisteerd door een Romeins officier agrimensor (landmeter) en 2 priesters die een offerceremonie zullen uitvoeren.Het idee voor de aanleg van een zichtbaar stukje Romeinse weg ontstond naar aanleiding van de vondst van sporen van vermoedelijk de Via Belgica in 2017 bij de reconstructie van de doorgaande weg St. Gerlach.

De heemkundevereniging Houthem–St. Gerlach werd gevraagd een plan uit te werken.
In samenwerking met Camille Oostwegel, grondeigenaar, en Karen Jeneson conservator van het Thermenmuseum werd een plan opgesteld, waarmee vervolgens bij gemeente en provincie subsidie werd aangevraagd en gekregen.

Aannemersbedrijf Laudy werd voor de grove werkzaamheden gevraagd, De Kunrader steengroeve leverde het materiaal voor de weg, de firma Moonen-Wanders zorgde voor een zuil voor een Romeinse mijlpaal, waar door frater Leo Disch van de abdij St. Benedictusberg in Mamelis een passende tekst ingekapt werd. De tekst werd samengesteld door Christian Kicken, onderzoeker van Romeinse wegen in onze regio. Van het hele proces is door Henk Kroese een filmreportage gemaakt. Tot slot werd door de firma RPO Rebema in samenwerking met Viastory een informatiebord voor het publiek gemaakt. Diverse vrijwilligers zorgden voor de afwerking van het project.

 
25-10-2021
De concept-notulen van de jaarvergadering over het jaar 2019, de verenigingskroniek 2019, de verenigingskroniek 2020 en het expoitatieoverzicht 2019 en 2020 staan weer op onze site.

De stukken moeten nog besproken/goedgekeurd worden op de komende algemene ledenvergadering, die vanwege Corona dit jaar is uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2022.

 
14-10-2021

 

Sjtegelke nr. 56

Rond Sinterklaas zal de nieuwste aflevering van ons verenigingsblad 't Sjtegelke op de deurmat van onze leden vallen.

Dit nummer bevat weer een aantal lezenswaardige artikelen.
Onze voorzitter laat in het voorwoord zijn gedachten gaan over de gevolgen voor Houthem en onze vereniging van de coronapandemie en de overstroming. Jan Schurgers herdenkt pater Hein van Bergen, terwijl Rinus Suijkerbuijk herinneringen ophaalt, onder meer aan vroegere klasgenoten en vakanties. Maria Philippens debuteert met een artikeltje over de parochiale bibliotheek.
 
14-9-2021
 
Artikelenbestand bijgewerkt tot 13 september 2021

Er zijn enkele honderden nieuwe kranten- en tijdschriftartikelen m.b.t. Houthem, Broekhem en Geulhem toegevoegd aan het artikelenbestand. Ook naar krantenartikelen van dit jaar kunt u zoeken.

De recente artikelen bevatten veelal de volledige tekst van deze artikelen.

Zoeken op elk woord of combinatie van woorden is mogelijk.

11-9-2021
 

 

GANG NAAR HET VERLEDEN, 2e druk verschenen. Prijs: 18 euro

Voor meer informatie:

https://www.bravenewbooks.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/595964/s/gang-naar-het-verleden-249117-www-bravenewbooks-nl/

 
16-7-2021 Wateroverlast in Houthem juli 2021
Filmreportage op eenvandaag van Avro/Tros
 
20-6-2021
 
Film archeologische opgravingen landgoed St. Gerlach 1993-1996

In het kader van de Nationale Archeologie Dagen 2021 brengt Museum Valkenburg dit jaar ook een aantal activiteiten. Een van de (online) activiteiten is het beschikbaar stellen van een film over de archeologische opgravingen in 1993-1996 in Houthem - Sint Gerlach. Leden van de werkgroep waren hierbij zeer actief betrokken en enkele bestuursleden toonden regelmatig hun interesse en staken af en toe ook hun handen uit de mouwen.

 
10-6-2021
 
Villaretkaart 1745-1748

De Villaretkaart is genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het Franse hof en één van de makers. De kaart kwam tot stand na één van de Franse veroveringstochten door onze gebieden (1745-48). Enkele jaren kregen de Fransen de controle over ons territorium. Zij stuurden een groep ingenieur-geografen op pad om de pas veroverde gebieden te karteren. Villaret nam het gebied tussen Menen-Gent-Doornik tot Maastricht-Luik voor zijn rekening. Op één van de 80 kaarten komt Zuid-Limburg voor.

klik op kaart

 
29-4-2021
 
 

In het RHCL (Regionaal Historisch Centrum Limburg) in de Pieterstraat te Maastricht worden de akten bewaard die door notarissen in onze regio werden opgemaakt. De originele akten zijn niet meer in het RHCL opvraagbaar, omdat er scans van zijn gemaakt die digitaal raadpleegbaar zijn, via onderstaande link.

https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&miaet=1&micode=09.001&minr=1039878&miview=inv2&milang=nl

 Om raadpleging te vergemakkelijken hebben wij een index gemaakt op de notariële akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers. Het zijn akten opgemaakt door de te Houthem residerende notaris, die van 1825 tot 1838 eerder kantoor hield te Valkenburg, maar naar Houthem (Strabeek?) verhuisde. Uit de woonplaatsen der clientèle blijkt een wijd verbreid netwerk.

Deze totale index ("Index notariële akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaeckers") kunt u hier bekijken of downloaden.

Voor de in de akten voorkomende Houthemse inwoners kunt u de index ("Index notariële akten 1825-1842 Houthemse inwoners - notaris J.M. Schoenmaeckers") hier bekijken of downloaden.

 
24-2-2021
 
                AEZEL.eu

AEZEL, ofwel 'Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen'
 

Op deze site staan o.m. de minuutplans (oorspronkelijke kadasterkaarten van 1832-1844) met de mogelijkheid om te kunnen zoeken naar percelen en eigenaren.

Daarnaast is de site een belangrijke bron om te zoeken naar genealogische gegevens, gebaseerd op de website ‘Alle Limburgers’ van de stichting LGGI waarin genealogische kerngegevens zijn ingevoerd:

  • Burgerlijke stand (sinds 1796)
  • Bevolkingsregisters (vanaf 1850)
  • Doop- (of besnijdenis-), trouw en begraafregisters (vanaf ca.1560).

Vaak zijn ook scans van de originele bronnen opgenomen. 

Honderden vrijwilligers in Limburg, waaronder diverse actieve (bestuurs-)leden van onze vereniging, hebben miljoenen genealogische en kadastrale gegevens ingevoerd, die gebundeld zijn in deze website.


15-12-2020
 
Wat gebeurde er in Houthem, Broekhem en Geulhem vijftig jaar geleden?

Overzicht van artikelen die in 1971 - 50 jaar geleden - verschenen zijn in het weekblad Het Land van Valkenburg.

Het bekijken van dit jaaroverzicht roept bij velen (dierbare) herinneringen op.
 
31-5-2020
 

In mei 2020 verschenen:

Indexen op de kadastrale hulpkaarten
secties A, B en C Houthem,
sectie C Berg en Terblijt
en secties E, P en S Valkenburg

Op  een hulpkaart staat uit welk perceel een nieuw perceel is ontstaan en hoe de kadastrale grens liep.

Als pdf-bestand hieronder te downloaden:

Houthem sectie A
Houthem
sectie B
Houthem
sectie C
Berg en Terblijt
sectie C

(afsplitsing in 1941 van Houthem Sectie C [Houthemerberg])
Valkenburg sectie E
(deels opvolger van Houthem Sectie C)
Valkenburg sectie P
(deels opvolger van Houthem Sectie A
Valkenburg sectie S
(een herverkaveling van sectie P)

 
 
2-2-2020

Wie woonden er in 1796 en 1842 in Houthem? En waar precies?

Niet alleen kunt u zien wie er in 1796 in Houthem woonde, maar nu is het ook redelijk duidelijk op de kadastrale kaarten van 1813 en 1842 te zien waar deze mensen woonden.

Op de kaartuitsnedes uit 1842 zijn de kadastrale nummers vermeld met de namen van de eigenaren en vruchtgebruikers omstreeks dat jaar.
Door in de tabel 1842 op een van de 117 namen te klikken verschijnt de gezinssamenstelling.

 
2-1-2020
 

 

Activiteiten werkgroep

De bijeenkomsten van de leden, die zich bezighouden met het ordenen en toegankelijk maken van foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, archiefmateriaal e.d. zullen in 2021 plaatsvinden op de eerste maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en op de derde donderdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur in de parochiezaal bij de kerk, ons heemkundelokaal.
Met uitzondering van de zomermaanden.

Tijdens deze openstellingen zijn (bestuurs)leden aanwezig die u kunnen informeren over uiteenlopende heemkundige zaken en onderwerpen.

Bent u geïnteresseerd in onze collecties of wilt u meehelpen, kom dan eens langs tijdens een van deze bijeenkomsten.
Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de voorzitter, Jos Lodewick (043-6040469) of een van de bestuursleden, of stuur een mailtje naar heemkunde@houthem.info

 
3-6-2017
 
Een transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, kunt u nu op onze site vinden.
 
2-10-2015
 
Tijdreis over 200 jaar topografie
Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag.
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

 
 
12-3-2015
 

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK (https://www.pdok.nl/). 

Bekijk de video op:  https://www.youtube.com/watch?v=okyKMPkSeBY

 
23-2-2014
 
Verslagen van de kerkvisitaties
Sinds kort staan op de website van het bisdom de verslagen van de kerkvisitaties (inspecties) in het oude bisdom Roermond (1559-1801). De in het Latijn opgestelde verslagen zijn vertaald en getranscribeerd. Zoeken op Houthem levert een schat aan informatie op over de deze periode.
 
30-9-2007
 
Lijst van de Huisnummering bij gelegenheid van de 9e tienjarige Algemeene Volkstelling (1909)
[Gemeentearchief Houthem inv.nr 920]
 
 
12-2-2007
 
Onze vereniging heeft onlangs, dank zij het intensieve uitzoekwerk van ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk, de beschikking gekregen over concordantietabellen van de huizenvernummeringen van woonhuizen in de voormalige gemeenten Houthem, Oud-Valkenburg [Sibbe en IJzeren] en Schin op Geul, na de annexatie door de gemeente Valkenburg in 1940. Een exemplaar van deze tabellen is - na afspraak - in ons verenigingslokaal te raadplegen.
 
10-9-2005 Uit de publicatie Houthem in cijfers zijn alle tabellensets met statistische gegevens over Houthem over de periode 1830-1940 opgenomen. Deze gegevens over een periode van meer dan 100 jaar, geven een beeld van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen van de voormalige gemeente Houthem.
 
1-1-2019
 
Cijfers en grafieken over Houthem-St. Gerlach
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Houthem-Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
 
zoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u nu weer op de pagina
zoekplaatjes nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

Gesponsorde advertenties
 
 

Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

 

Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg
Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg

 

 

 

 

Bed & Breakfast De Ruiter (+31) (0)43-6040318

www.moveo.nl 

043-604 11 46
Voor kortdurende oplossingsgerichte begeleidingen

     


Gasterij K
oningswinkelhof
Plenkertstraat 59  6301 GL Valkenburg
tel. 043-6011485
www.gasterijkoningswinkelhof.nl

 

LID WORDEN?

Als u lid wilt worden van onze vereniging,
dan kunt u hier klikken

voor meer informatie.

 

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     

 

     
 

 


Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach krijgt haar inkomsten niet alleen uit contributies, verkoop van boeken, verenigingsblad, sponsoring, advertenties in ’t Sjtegelke en op onze website en uit gemeentelijke subsidie, maar ook uit al dan niet periodieke donaties/giften.

Uiteraard waardeert onze vereniging ten zeerste iedere donatie, ongeacht de grootte van het bedrag.


Copyright foto's
Van diverse foto's op deze site, is de maker bij onze vereniging niet bekend. Het is nóch onze bedoeling het eventuele auteursrecht, nóch de privé sfeer op enigerlei wijze te schenden. U wordt verzocht een mogelijk ongeoorloofde publicatie ervan op onze website bij ons kenbaar te maken, zodat een en ander kan worden hersteld.
 

 Deze site is een initiatief van Fons Heijnens 
  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 1999-

Geen menu? Klik hier!