Gevelstenen in Houthem en Geulhem : Boerderij Engelbert, Vroenhof 49


Gevelstenen in Houthem en Geulhem (4) :
Vroenhof 49

John Odekerken

Vroenhof 49: Hardstenen kruis in westgevel van boerderij Engelbert ingemetseld (afm.: hoogte 100 cm, kruisbreedte 57 cm, steenbreedte 20 cm)

Brandkruis in westgevel van boerderij Engelbert (Fons Heijnens)

De boerderij was oorspronkelijk eigendom van de gebroeders Leufkens t.w. Frans, Giel en Jeu. Tevens woonde hun zus Louise op de boerderij. Allen waren ongehuwd. De boerderij brandde in 1928 bijna in zijn geheel af. Voor het betalen van het herstel moesten de Leufkens geld opnemen bij notaris Roobroek uit Valkenburg, maar zij konden na enkele jaren niet meer op tijd terug betalen, waardoor notaris Roobroek de boerderij zelf kocht.

De boerderij werd o.a. hersteld door het Houthemse aannemers- c.q. timmerbedrijf Bielders. Later werd de boerderij nog aan een zekere familie Ortmans verhuurd, maar vanaf 1936 had de familie Genders-Brands het geheel in huur. Tenslotte nam de familie Engelbert de huur in 1958 over en in 1966 werd de boerderij zelfs eigendom.

Boerderij Engelbert anno 2003 (Fons Heijnens)

 Boerderij Engelbert anno 2003 (Fons Heijnens)

Het hardstenen kruis in de westgevel is dus tijdens de herstelwerkzaamheden t.g.v. de brand in 1928 ingemetseld. De reden(en) hiervoor is (zijn) niet geheel duidelijk. Zo bestaan er enkele theorieën, zoals:

1) een dodelijk ongeval als gevolg van de brand? (aldus Jef Engelbert, de huidige eigenaar)

2) een teken ter bescherming tegen een nieuwe brand? (aldus Hary Jongen, voormalig buurman)

3) een teken uit dankbaarheid dat er géén doden zijn gevallen tijdens de brand?

4) bij het herstel van de boerderij zou men aan de westgevel enkele botten hebben gevonden, waarvoor ter nagedachtenis ter plekke een kruis werd ingemetseld? (aldus Hary Jongen)
De meest waarschijnlijke reden is echter de volgende:

5) de leden van de fam. Leufkens waren niet erg kerkelijk ingesteld en meenden dat de brand een straf was voor hun goddeloos gedrag, vandaar dat zij, uit angst voor een nieuwe brand, bij het herstel het kruis lieten inmetselen. De vraag blijft dan nog: hoe kwam men aan een dergelijke steen? Waarschijnlijk kwam deze ergens uit de familie, maar dat is niet meer te achterhalen aangezien er geen inscripties meer op de steen aanwezig zijn.

Uit het vorenstaande blijkt echter ontegenzeglijk dat het kruis in elk geval iets met de brand in 1928 te maken heeft gehad, vandaar dat ik dit kruis dan ook zou willen typeren als een zogenaamd 'brandkruis'

Boerderij Engelbert anno 2003 (Fons Heijnens)


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1998) nr 9, p. 17


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!