ANBI


Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach staat bij de Belastingdienst geregistreerd als (culturele) algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden bijgekomen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Om ook ną 1 januari 2014 geregistreerd te blijven als ANBI, moet onze vereniging onderstaande gegevens openbaar maken via haar internetsite.
De Belastingdienst publiceert een lijst met alle geregistreerde ANBI’s op www.belastingdienst.nl


Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging

Fiscaal nummer 8044.21.079
(= RSIN: Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Secretariaat: Strabeek 33
6301 HP Houthem-St. Gerlach
043-604 04 69

 

Bankrelatie: Rabobank Maastricht e.o., rekeningnr. NL55 RABO 0152 8353 69
De BIC-code is: RABONL2U

1. Bestuurssamenstelling

2. Beleidsplan 2014-2018

Het verenigingsbestuur streeft naar:
gestructureerde samenwerking met de werkgroep Cultuur van de Dorpsraad Houthem
-  
het uitbreiden van de opslagmogelijkheden van verzamelde archivalia en artefacten
het in ruimere mate ontsluiten en toegankelijk maken van de ter beschikking staande informatie
uitbreiding van het aantal jongere leden van de vereniging
het bevorderen van toename van het aantal niet in de regio woonachtige verenigingsleden
integratie binnen de dorpsgemeenschap van personen van buiten de regio.

3. Doelstelling

4. Verslag activiteiten
    (verenigingskronieken/jaarverslagen)

5. Financiėle verantwoording en beloningsbeleid

e-mailadres


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!